Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Biltullar

arrow_forward
rl

Privatlärare

Skattereduktion utges inte för anlitande av privatlärare, tränare eller andra tjänster som fordrar specialistkompetens.

arrow_forward
rm

Prispengar

arrow_forward
rs

Restavgift

arrow_forward
rb

Fondemission

Definition Fondemission är en ökning av aktiekapitalet i ett aktiebolag som sker utan att nya tillgångar skjuts till. Istället är ökningen en bokföringsteknisk omföring. Fondemissionen görs för att visa en starkare kreditvärdighet genom att bolaget får ett högre aktiekapital. En kreditgivare kan ...

arrow_forward
rr

Kontrollkod

Kontrollkod är en unik kod som identifierar ett kassakvitto, se 2 kap. 6 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rs

VA-avgift

arrow_forward
ra

Introduktionsjobb

Introduktionsjobb innebär att arbetsgivaren anställer någon som är ny på arbetsmarknaden eller om personen har varit borta länge från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan då ha rätt till ett ekonomiskt stöd. Ersättningen utgår i form av kreditering av arbetsgivarens skattekonto. Löneutbetalningen til...

arrow_forward
rr

Kryptering

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 7.8 får räkenskapsinformation krypteras eller på annat liknande sätt göras oläsbar för den som saknar tillgång till särskild utrustning endast om det är motiverat av säkerhetsskäl och informationen omedelbart kan presenteras i klartext. Är räkenskapsinformation sparad med ...

arrow_forward
rl

Säsongsarbete

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. När arbetet är beroende av en viss säsong eller viss årstid, t.ex. inom turistnäringen där verksamheten bara förekommer under sommarhalvåret, kan avtal tecknas om tidsbegränsad anställni...

arrow_forward
Visar 4001 till 4010 av 5129 träffar.