Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Transaktionskurs

Affärshändelser ska enligt 4 kap. 6 § BFL kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 ska en affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Detta benämns ofta transak...

arrow_forward
rr

Tvätt av arbetskläder/uniform

Tvätt av uniformer och andra arbetskläder utgör en direkt kostnad i verksamheten och redovisas därmed gärna i kontoklass 4.

arrow_forward
rr

TV/digitalbox/video

En TV, digitalbox eller video som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens privata bruk utgör icke avdragsgill, ”rörelsefrämmande” privat egendom och bokförs som ett privat uttag i en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. I exempelvis ett aktiebolag ersätts fö...

arrow_forward
rr

Tvätt av mattor, gardiner, handdukar

Löpande bokföring Utgifter för anlitande av tvättfirma för rengöring och tvättning av företagets mattor - gångmattor, dörrmattor, heltäckningsmattor - och gardiner eller handdukar kan redovisas som lokalkostnad (kontogrupp 50), övrig extern tjänst (kontogrupp 65) eller övrig extern kostnad (kontogr...

arrow_forward
rr

Tvätteriverksamhet

Med tvätteriverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser rengöring av textilier och därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten. Den som bedriver...

arrow_forward
rr

Donerade tillgångar

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till ideella organisationer värderas normalt till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan bokas som en omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den s...

arrow_forward
rs

Fusion

Definition Ett företag går upp i ett annat företag och det ena företaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar I aktiebolagslagen regleras olika typer av fusion. Den vanligaste är när ett helägt dotterbolag fusioneras i sitt moderbolag. En fusion där ett eller flera företag går...

arrow_forward
rs

Räkenskapsår

Definition Perioden mellan två bokslut. Lagrum 3 kap. BFL Kommentar Ett normalt räkenskapsår ska omfatta tolv månader. Fysiska personer och handelsbolag där en fysisk person beskattas för hela eller delar av resultatet ska ha kalenderår som räkenskapsår. Andra företag är inte bundna till att...

arrow_forward
rr

Räkenskapsår

En löpande bokföringsskyldighet ska fullgöras per räkenskapsår och när räkenskapsåret är slut ska bokslutsposter enligt 5 kap. 3 § BFL tillföras bokföringen. Därefter ska den löpande bokföringen avslutas enligt 6 kap. BFL. Ett räkenskapsår ska enligt 3 kap. 1 § BFL omfatta 12 kalendermånader. Fram...

arrow_forward
rs

Pensionsutfästelse

Definition Ett löfte om pension som en arbetsgivare ger till en anställd. Lagrum 28 och 58 kap. IL Kommentar En pensionsutfästelse ska vara preciserad till belopp och när den ska betalas ut. Den kan vara muntlig, men av bevisskäl är den normalt sett skriftlig. Ofta ligger pensionsutfästelsen i...

arrow_forward
Visar 3991 till 4000 av 5043 träffar.