Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Färjeavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader eller i kontoklass 4 om avgifterna utgör en direkt kostnad. Vid behov av särred...

arrow_forward
rb

Värdepapperscentral

Definition Värdepapperscentral, tidigare ”central värdepappersförva- rare”, är den organisation som bland annat för Avstämningsregister. Ett aktiebolag som är avstämningsbolag måste registrera sina aktier hos en värdepapperscentral. Enligt EU-förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och o...

arrow_forward
rb

Teckning av egna aktier

Ett aktiebolag får inte teckna sina egna aktier. Förbudet är aktuellt i nyemissioner. Om en person tecknat aktier i ett bolag, men för bolagets räkning, anses personen ha tecknat aktierna för egen räkning. Om ett bolag i strid med förbudet ändå tecknar sina egna aktier får det till följd att akti...

arrow_forward
rr

Förpliktelse

Bokslut Enligt 3 kap. 9 § ÅRL ska som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tid tidpunkt då de ska infrias. K3-regler Ett företag sk...

arrow_forward
rs

Schablonintäkt på uppskovsbelopp

Definition Schablonmässigt beräknad ränta på uppskovsbeloppet. Lagrum 47 kap. 11 b § IL Kommentar Uppskov med beskattning av vinsten innebär att den skattskyldige har en latent skattekredit. Som ett led i finansieringen av avskaffandet av fastighetsskatten och för att begränsa de ökade skattekr...

arrow_forward
rb

Digital bolagsstämma

En bolagsstämma som sker helt och hållet genom elektronisk uppkoppling mellan aktieägarna (kallas ibland elektronisk bolagsstämma eller bolagsstämma online) anses inte vara möjligt enligt aktiebolagslagen som den är utformad i dagsläget. En bolagsstämma måste hållas på en viss ort, vilket indirekt ...

arrow_forward
rr

Vägtrafikskatt

Företagets utgifter för vägtrafikskatt (fordonsskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader i kontoklass 4 eller 5. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda konto 5612 Försäkring och skatt för personb...

arrow_forward
rb

Tvångsinlösen

Definition Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare kan tvinga minoriteten att sälja sina aktier till majoritetsägaren, vilket uttrycks som att majoritetsaktieägaren har rätt att lösa in resterande aktier som han eller hon inte redan äger. Inlösen av aktier kan även ske genom att minorit...

arrow_forward
rl

Oregelbundet arbete/extra

Avtal I vissa branschavtal har man centralt förhandlat fram anställningsformer som avviker från regler i lagen om anställningsskydd t.ex. i avtal för Hotell- och restauranganställdas förbund (HRF) finns en anställningsform som kallas oregelbundet arbete/extra. Denna anställningsform innebär att en ...

arrow_forward
rr

Väsentlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt 2 kap. 3 a § ÅRL väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.

arrow_forward
Visar 3991 till 4000 av 5129 träffar.