Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arbetsrum

En anställd som arbetar på distans, t.ex. från sitt hem, kan få ersättning från arbetsgivaren för arbetsplats i hemmet.

arrow_forward
rr

Andelar

Andelar är enligt 1 kap. 3 § ÅRL aktier och andra andelar i juridiska personer.

arrow_forward
rs

Anläggning på allmän mark

Definition Väg eller annat markarbete som bekostats på allmän mark. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL och 20 kap. 9 § IL Kommentar I samband med att en fastighetsägare uppför en byggnad förekommer det att fastighetsägaren är med och bekostar vägar eller andra anläggningar utanför fastigheten. Fastigh...

arrow_forward
rr

Anslutningsavgifter

Fastighetsägarens kostnader för anslutningsavgifter (och anläggningsbidrag) för att få nyttja el, kabel-TV, fjärrvärme, vatten, avlopp etc. för näringsfastigheten utgör en del av anskaffningsvärdet för tillgången. För sälj-/leveransföretagen utgör anslutningsavgifterna intäkter som normalt bokförs ...

arrow_forward
rr

Avbetalning

Vid avbetalningsköp betalas endast en viss summa kontant, s.k. handpenning, och resten av köpeskillingen inklusive vissa särskilda avbetalningstillägg fördelas över avbetalningsperiodens längd. Löpande bokföring Hos gäldenären/köparen:Om avbetalningstiden är längre än ett år krediteras skulder av...

arrow_forward
§

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

arrow_forward
rm

Avräkningsnota

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
§

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

arrow_forward
§

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

arrow_forward
rl

Amning

arrow_forward
Visar 391 till 400 av 5129 träffar.