Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Forsknings- och utvecklingskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader är en samlad benämning och avser företagets egna forsknings- och utvecklingsarbeten. Forskningsutgifter får aldrig redovisas som en tillgång, men utvecklingsutgifter får under vissa förutsättningar redovisas som en tillgång i posten Balanserade utgifter för utve...

arrow_forward
rr

Företagets skatter

Aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas direkt för verksamhetens överskott genom att de avlämnar inkomstdeklaration för företaget. Den fysiska person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag beskattas däremot för sin andel av verksamhetens överskott i sin egen privata...

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
rs

Lagertillgångar

Definition En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Lagrum 17 kap. IL Kommentar Vanliga tillgångar som köps in för att säljas är sällan några problem vare sig när det gäller klassificering eller vid skatterättslig värdering. Skattereglerna är golvregler och innebär att lagret...

arrow_forward
rs

Livförsäkringar

Definition En personförsäkring där utbetalningen är kopplad till den försäkrades liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga. Lagrum 58 kap. IL

arrow_forward
rr

Aktiebolag

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anst...

arrow_forward
rr

Byggnadsinventarier

Som byggnadsinventarier räknas enligt 19 kap. 19 § IL sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. För byggnadsinventarier gäller vad som gäller för andra slags inventarier. K3-regler Huvudregel i K3, liksom i K2, är företag...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, övrig fordran

Ibland kan nedskrivning behöva göras av andra kortfristiga fordringar än kundfordringar, exempelvis en fordran på en leverantör som företaget varken kan få återbetald eller kommer att kunna kvitta mot kommande inköp. Löpande bokföring Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs...

arrow_forward
rr

Pensionskostnad

Pensionskostnader är en typ av det som i K3 kapitel 28 benämns ersättningar efter avslutad anställning, dvs en förmån som byggs upp under anställningstiden men där ersättningen erhålls när personen gått i pension. Tidpunkten för pensioneringen styrs av lagstiftning, avtal och det egna valet. Löpan...

arrow_forward
rr

Privata uttag

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion utgör detta ett privat uttag. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata utgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller privata bostadsutgifter....

arrow_forward
Visar 391 till 400 av 5043 träffar.