Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Brevmärken

Definition Ett frimärksliknande märke utan postal funktion. Kommentar Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget organisationernas verksamhet. Priset för dessa brevmärken är oftast betydligt högre än brevmärkets värde. Företaget får ...

arrow_forward
rs

Byte

Definition Att genom en transaktion erhålla en tillgång och betala med en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar Ett byte är en skattepliktig transaktion och ska beskattas som om tillgången sålts mot kontant betalning. Intäkten är marknadsvärdet av den tillbytta tillgången. När det gäller akt...

arrow_forward
rs

Deklarationskostnader

Definition Kostnader för deklarationshjälp. Kommentar Kostnader för deklarationshjälp är inte avdragsgilla. Avdrag medges inte heller för kostnader för skatteprocesser. Kostnader för processer gällande moms utgör däremot avdragsgilla driftskostnader. Deklaration Bokförda ej avdragsgilla deklar...

arrow_forward
rs

Derivat

Definition Samlingsnamn för värdepapper vars värde bestäms av värdeförändring på en underliggande tillgång. Kommentar Exempel på vanliga derivat är optioner, terminer, warranter, swappar och CFD-kontrakt.

arrow_forward
rs

Direkt effekt

Definition En bestämmelse i ett EU-direktiv som kan tillämpas direkt av fysisk eller juridisk person inför domstol eller myndighet. Kommentar Ett EU-direktiv riktar sig till medlemsländerna och dessa ska inom föreskriven tid göra om direktivet till nationell lagstiftning. Enskilda medborgare elle...

arrow_forward
rs

Direkta kostnader

Definition Kostnader som är direkt hänförliga till en viss produkt eller order. Kommentar Direkta kostnader är främst det råmaterial och halvfabrikat som används i tillverkningen av en produkt samt löner och andra ersättningar till den personal som deltar i tillverkningen av produkten. I lönekost...

arrow_forward
rs

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
rs

Diskonteringspapper

Definition En typ av räntebärande värdepapper med kort löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Kommentar Diskonteringspapper (kallas även diskonteringsinstrument) har en löptid på högst ett år. Om löptiden är längre än ett år talar man istället om nollkupongare. Exempe...

arrow_forward
rs

Domicil

Definition Används i vissa avtal om dubbelbeskattning som synonym till hemvist.

arrow_forward
rs

Driftsbidrag

Definition Medel som lämnas av en ägare med syfte att mottagaren ska kunna finansiera sin verksamhet. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Ett tillskott är skattefritt för mottagaren. Detta gäller oavsett om det är ett villkorat tillskott eller ovillkorade tillskott. Normalt sett är inte tillskottet...

arrow_forward
Visar 3981 till 3990 av 5043 träffar.