Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Återupptagen verksamhet i likvidation

Ett aktiebolag som trätt i likvidation kan under vissa förutsättningar avbryta likvidationen och återuppta sin verksamhet. Det är bolagsstämman som beslutar att verksamheten ska återupptas trots att bolaget håller på att likvideras. Återupptagen verksamhet kan inte förekomma efter det att slutför...

arrow_forward
rr

Säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet

K3-regler I K3 kapitel 11 och 12 definieras inte säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet men däremot anges i punkterna 11.48 och 12.57 att nettoinvesteringar i utlandsverksamheter kan identifieras som säkrade poster. K4-regler En nettoinvestering i utlandsverksamhet utgörs enligt IAS 21...

arrow_forward
rs

Karaktärsbyte

Definition En tillgång som går från en skattemässig klassificering till en annan. Lagrum 18 kap. 10 §, 19 kap. 16 §, 20 kap. 14 §, 25 kap. 6 § och 41 kap. 6 § IL Kommentar Beskattningen av en tillgång i inkomstslaget kapital skiljer sig från beskattningen av en tillgång som tillhör en näringsv...

arrow_forward
ra

Mammaledighet

arrow_forward
rb

Verklig huvudman

Definition Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara en person som drar förmån av hur en annan person agerar för deras räkning. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. Definitionen av verklig huvudma...

arrow_forward
rb

Kvotvärdeskurs

Definition Kvotvärdeskurs eller kvotkurs kallas en teckningskurs vid aktieemission som exakt överensstämmer med aktiens kvotvärde, det vill säga aktierna ges inte ut till överkurs.

arrow_forward
rr

Återbäring, försäkring

arrow_forward
ra

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet är namnet på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalet syftar till att företagsanpassa och decentralisera vissa områden; nämligen arbetsorganisation, företagets ekonomi, teknisk utveckling med mera samtidigt som det inbegriper regler om medbestämmande och samarbete...

arrow_forward
rr

Likartade tillgångar

Med varulager av likartade tillgångar avses enligt K3 punkt 13.5 varor som är utbytbara. Vilka varor som är utbytbara bestäms utifrån varornas beskaffenhet och användning för företaget. Anskaffningsvärdet för varor som är utbytbara ska beräknas med en enhetlig metod.

arrow_forward
rr

Skattebrott/Skattetillägg

Se uppslagsordet Skattetillägg i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 3981 till 3990 av 5129 träffar.