Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Återupptagen verksamhet i likvidation

Ett aktiebolag som trätt i likvidation kan under vissa förutsättningar avbryta likvidationen och återuppta sin verksamhet. Det är bolagsstämman som beslutar att verksamheten ska återupptas trots att bolaget håller på att likvideras. Återupptagen verksamhet kan inte förekomma efter det att slutför...

arrow_forward
rr

Säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet

K3-regler I K3 kapitel 11 och 12 definieras inte säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet men däremot anges i punkterna 11.48 och 12.57 att nettoinvesteringar i utlandsverksamheter kan identifieras som säkrade poster. K4-regler En nettoinvestering i utlandsverksamhet utgörs enligt IAS 21...

arrow_forward
rs

Enstaka tillgång

Definition En tillgång som det bara finns en av och som det inte går att som enda tillgång bedriva näringsverksamhet med. Lagrum 23 kap. 17 § IL Kommentar För att det ska gå att överlåta en tillgång till ett pris under marknadsvärde finns det krav att det ska vara en verksamhetsgren eller hela...

arrow_forward
rs

Karaktärsbyte

Definition En tillgång som går från en skattemässig klassificering till en annan. Lagrum 18 kap. 10 §, 19 kap. 16 §, 20 kap. 14 §, 25 kap. 6 § och 41 kap. 6 § IL Kommentar Beskattningen av en tillgång i inkomstslaget kapital skiljer sig från beskattningen av en tillgång som tillhör en näringsv...

arrow_forward
ra

Mammaledighet

arrow_forward
rb

Verklig huvudman

Definition Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara en person som drar förmån av hur en annan person agerar för deras räkning. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. Definitionen av verklig huvudma...

arrow_forward
rb

Kvotvärdeskurs

Definition Kvotvärdeskurs eller kvotkurs kallas en teckningskurs vid aktieemission som exakt överensstämmer med aktiens kvotvärde, det vill säga aktierna ges inte ut till överkurs.

arrow_forward
rr

Personalrabatter

Se uppslagsordet Personalrabatter i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Återbäring, försäkring

arrow_forward
rb

Överteckning

Definition Överteckning sker när antalet aktier eller värdepapper som tecknas av de teckningsberättigade överstiger det antal som kan ges ut enligt emissionsbeslutet. Vid överteckning ska aktierna fördelas mellan dem som tecknat aktier i förhållande till det antal aktier som de redan äger. Om det...

arrow_forward
Visar 3971 till 3980 av 5129 träffar.