Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Bostadsrätt

Reglerna kring bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i BRL. En bostadsrättsförening definieras i 1 kap. 1 § BRL ”som en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.” En lägenhet kan bara upplåtas med bostadsrätt till en medlem. Enligt 9 ka...

arrow_forward
rr

Kemikalieskatt

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion...

arrow_forward
rr

Butiksinredning

Löpande bokföring Inredning och inventarier i butiker och varuhus, vilka inte omsätts i verksamheten, räknas normalt till butikens/varuhusets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgiften för inköpet aktiveras och belastar resultaträkningen enligt ÅRL genom årliga avskrivningar, avskrivni...

arrow_forward
rs

Kapitaltillskott

Definition Ökar eget kapital utan att företaget gjort någon motprestation, kan komma även från andra än aktieägaren. Kommentar Begreppet kapitaltillskott används i reglerna om underskott för att avgöra om hela eller delar av föregående beskattningsårs underskott ska reduceras med en beloppsspärr....

arrow_forward
rs

Kapitaltillgång

Definition Är andra tillgångar i näringsverksamheten än: - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, - inventarier, - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter. Lagrum 25 kap. 3 § IL Kommentar Klassificeringen av tillgån...

arrow_forward
rs

Klyvning

Definition En samägd fastighet delas upp i flera och de olika delägarna får var sin fastighet. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar Klyvning är en form av marköverföring och om klyvningen innebär att det sker en kontant reglering ska det göras en kapitalvinstberäkning. Det innebär att klyvning är en...

arrow_forward
rs

Kiropraktor

Definition En person som utför kiropraktik som är en behandling främst mot ryggbesvär. Lagrum 16 kap. 24 § IL Kommentar Utgifter för anställdas behandlingar hos en kiropraktor är avdragsgilla för arbetsgivaren enligt reglerna om rehabilitering. För den anställde är det en skattefri förmån. Det ...

arrow_forward
rs

Kick-off

arrow_forward
rs

Kommissionärsföretag

Definition Ett företag som bedriver näringsverksamhet i eget namn för ett eller flera företags räkning. Lagrum 36 kap. 1 § IL Kommentar Ett kommissionärsföretag som uppfyller de skatterättsliga reglerna om kommission behöver inte ta upp överskott eller dra av underskott av näringsverksamhet. De...

arrow_forward
rs

Konkurs

Definition Ett sätt att, frivilligt eller genom tvång, avveckla ett företag som är på obestånd. Lagrum 30 kap. 8-10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16-17 §§, 40 kap. 20 § och 44 kap. 34 § IL Kommentar Vid en konkurs ska tingsrätten utse en konkursförvaltare som får ansvara för att avveckla företaget...

arrow_forward
Visar 3961 till 3970 av 5043 träffar.