Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Garant i nyemission

Definition Aktör som åtar sig att teckna resterande aktier om en nyemission inte blir fulltecknad. Kommentar En garant i en nyemission erhåller vanligtvis en provision. Att stå som garant i en nyemission har stora likheter med att utfärda en säljoption för aktier. Provisionen bör därför tas upp ...

arrow_forward
rs

Omsättningstillgångar

arrow_forward
rm

Rekvirera moms

Definition Staten har inte rätt att göra avdrag för ingående moms enligt momslagen. Även om en myndighet deklarerar utgående moms i en skattedeklaration, är den ingående moms därför alltid 0 kronor. Däremot kan de myndigheter som omfattas av ”Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensa...

arrow_forward
rr

Företag av allmänt intresse

I artikel 2 i redovisningsdirektivet definieras företag av allmänt intresse enligt följande: Företag som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 1 och som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsst...

arrow_forward
ra

Äldre arbetstagare

arrow_forward
rm

Temporär tullfrihet

arrow_forward
ra

Visselblåsarlagen

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden är under vissa förutsättningar skyddade enligt lag. Det var tidigare reglerat i lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen gav arbetstagare ett skydd mot repressalie...

arrow_forward
rs

Minskning av aktiekapitalet

Definition Ett aktiebolags aktiekapital minskar och minskningen används antingen för att betalas ut till ägarna eller för att öka det fria egna kapitalet. Lagrum 42 kap. 17 § och 57 kap. 2 § IL Kommentar En minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna är en tillåten värdeöver...

arrow_forward
rl

Utmätningsbesked

arrow_forward
rb

Omsättningsförbehåll

arrow_forward
Visar 3961 till 3970 av 5129 träffar.