Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Semesterskuld

Definition Värdet av intjänad, kvarvarande och sparad semester. Kommentar Ökning eller minskning av posten semesterskuld påverkar det skattemässiga resultatet.

arrow_forward
rl

Semesterresa

I stället för kontant ersättning kan arbetsgivaren belöna en anställd, som utflrt ett gott arbete med t.ex. en semesterresa.

arrow_forward
rm

Serveringsavgift

Beskattning Skatteverket har uttalat att dricks som en kund lämnar är en ersättning som inte ska momsbeskattas. Det innebär att moms inte ska redovisas på dricksen. I detta sammanhang uttalar Skatteverket att det är annorlunda med serveringsavgiften. Oavsett om en serveringsavgift inkluderas i pri...

arrow_forward
rr

Seminarier

Löpande bokföring Anordnande och utgifter för seminarier, informationsträffar, paneldebatter, presskonferenser och liknande bokförs normalt som reklam. Detta gäller även ersättningar till berörd, men ej anställd personal. Ersättning för medverkan och arbete utförd av egen personal redovisas däremot...

arrow_forward
rr

Servetter, stearinljus

Löpande bokföring Företagets utgifter för servetter, stearinljus, värmeljus etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2020).

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
ra

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Är trakasserierna av sexuell natur kallas de för sexuella trakasserier. Det kan till exempel utgöras av kommentarer, tafsande eller närgångna blickar. Den som känner sig trakasserad ska gö...

arrow_forward
rl

Servicebyrå

En servicebyrå, som handhar exempelvis löneadministrationen för ett företag, är enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ett personuppgiftsbiträde.

arrow_forward
rl

SINK, Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag En arbetsgivare, som anställer en person som bor utomlands för arbete i Sverige ska göra skatteavdrag enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Möjligheten att blir beskattad enligt SINK finns för den som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas h...

arrow_forward
rr

Sidointäkter

Löpande bokföring Försäljning av varor och produkter eller tjänster som inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet men ända kan anses vara normala intäkter krediteras normalt på konto i kontogrupp 36 i BAS 2020. Exempel på intäkter kan vara från försäljning av emballage, överblivet råmaterial, s...

arrow_forward
Visar 3951 till 3960 av 5043 träffar.