Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Kreditupplysning

Lag Ibland kan man behöva skaffa ekonomisk information om en person. Detta kan göras genom att man tar en kreditupplysning. Bestämmelser om detta finns i kreditupplysningslag (1973:1173). En kreditupplysning är oftast inriktad på ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter såsom civilstå...

arrow_forward
rl

Kronofogden

Lag Kronofogden är en rikstäckande myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Kronofogdens uppgift är att fastställa och driva in fordringar. Arbetet är noggrant reglerat av lagar och bestämmelser, t.ex. utsökningsbalken, indrivningslagen, konkurslagen, skatteförfarandelagen, skuldsaneringsla...

arrow_forward
rl

Kvalificerad övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid, arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
rl

Känsliga personuppgifter

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

arrow_forward
rl

Lagstadgade socialavgifter

Lag I Sverige finansieras socialförsäkringen av skatter och avgifter. I lag (2000:980) om socialavgifter framgår att avgifterna är av två slag, socialavgifter och allmän pensionsavgift. Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

arrow_forward
rl

Persondator

Om arbetsgivaren betalar för en vara eller tjänst som har betydelse för arbetets utförande kan dessa betraktas som arbetsredskap och vara skattefria.

arrow_forward
rl

Personnummer

Personnumret är en identitetsbeteckning för fysiska personer. I sin nuvarande form tillkom personnumret 1967 men redan 1947 infördes ett personnummersystem med födelsetid och ett tresiffrigt födelsenummer. Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Alla som är regist...

arrow_forward
rl

Pizzabutik

De som driver företag inom bl.a. restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rl

Plötsligt sjukdomsfall

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

arrow_forward
rl

Politiska uppdrag

Lag En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt ...

arrow_forward
Visar 3941 till 3950 av 5043 träffar.