Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Internationell dubbelbeskattning

Definition En inkomst beskattas i två länder samtidigt. Kommentar När transaktioner sker mellan parter som är i intressegemenskap med varandra kan prissättningen styras så att vinsten allokeras till den part som har lindrigast beskattning. I de flesta länder finns regler som gör att det går att ö...

arrow_forward
rs

Utlandstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utomlands.

arrow_forward
rs

Rapporteringspliktiga arrangemang

Definition En eller flera transaktioner som var och en för sig eller vid en sammantagen bedömning innehåller minst ett av de kännetecken som finns angivna i lagen. Lagrum Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang. Kommentar Reglerna om rapporteringsskyldiga arrangemang bygger på ett E...

arrow_forward
rs

Rättshandlingars verkliga innebörd

arrow_forward
rs

Finansiella instrument

Definition Ger upphov till finansiella tillgångar i ett företag och finansiella skulder eller eget kapital i ett annat företag. Kommentar Är ett redovisningsbegrepp utan skatterättslig definition.

arrow_forward
rs

Fåmanshandelsbolag

Definition Med fåmanshandelsbolag avses handelsbolag där fyra eller färre delägare har ett bestämmande inflytande genom innehav av andelar eller på liknande sätt. Lagrum 56 kap. 4 § IL Kommentar Ett fåmanshandelsbolag kan också vara ett handelsbolag där näringsverksamheten är uppdelad på verksa...

arrow_forward
rs

Byggföretag

Definition Ett företag som tillhandahåller byggtjänster. Kommentar Byggföretag måste beakta de särskilda reglerna vad gäller byggtjänster som finns i mervärdesskattelagen. Dessa regler behandlas under uppslagsordet Byggmoms i Rätt Moms. I inkomstskattelagen finns särskilda regler för byggföreta...

arrow_forward
rl

Inkomstbasbelopp

Används för beräkning av pensionsgrundande inkomst. För 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

arrow_forward
rm

Sändningstjänster

arrow_forward
rm

Momsskyldig person

Med momsskyldig avses det företag eller den person som är skyldig att debitera moms på en transaktion, dvs. någon är skattskyldig till moms. Det är många gånger säljaren som är momsskyldig men vid gränsöverskridande transaktioner försöker man så långt det går att ge köparen en skyldighet att redovi...

arrow_forward
Visar 3941 till 3950 av 5129 träffar.