Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Börskostnader

arrow_forward
rm

Marknadspris

arrow_forward
rm

Marknadsföringstjänst

arrow_forward
rr

Balansräkning, förkortad form

Företag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta en balansräkning i förkortad form. Det innebär att balansräkningen får upprättas med enbart rubriker (inga poster som föregås med arabiska siffror i förteckningen under Balansräkning ÅRL behöver särredovisas i balansräkningen). K2-regler Ett fö...

arrow_forward
rm

Löpnummer

arrow_forward
rs

Insättningsgaranti

Definition Ett skydd för pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag. Lagrum 55 kap. 2-4 §§ IL lagen om insättningsgaranti lagen om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige Kommentar Insättningsgaranti betalas ut o...

arrow_forward
rs

Inre reparationsfond

Definition Medel, förvaltade av en bostadsrättsförening, som kan användas för underhåll av en bostadsrätt. Lagrum 46 kap. 4 § IL Kommentar En del bostadsrättsföreningar har ett system där en andel av avgiften sätts av till en fond som är knuten till varje lägenhet. Den inre fonden kan användas ...

arrow_forward
rs

Kapitalandelslån

Definition Ett lån där det belopp som företaget (låntagaren) ska återbetala är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på aktierna, resultatet eller företagets finansiella ställning.

arrow_forward
rs

Investmentföretag

Definition Är ett företag som förvaltar värdepapper och annan lös egendom och har ett stort antal fysiska personer som ägare. Lagrum 39 kap. 14-19 §§ IL Kommentar Investmentföretaget ska genom sin förvaltning skapa riskspridning för sina ägare. Ett investmentföretag kan vara ett aktiebolag elle...

arrow_forward
rs

Utländska socialförsäkringsavgifter

Definition Avgifter som betalas till ett annat land på grund av att man omfattas av det landets socialförsäkringssystem. Lagrum 62 kap. 6 § IL Kommentar En person som omfattas av socialförsäkringssystemet i ett land inom EES-området har rätt att göra ett allmänt avdrag för dessa avgifter. För a...

arrow_forward
Visar 3931 till 3940 av 5129 träffar.