Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Rex

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - är en vidareutveckling av Reko från Srf konsulterna. Standarden bygger på fastställda nordiska principer som omfattar 15 000 auktoriserade redovisnings-konsulter i Sverige, Norge och Finland. Målsättningen är att skapa hög kvalitet i redovisningen, et...

arrow_forward
rb

Riktad utdelning

Riktad utdelning kallas en ojämn fördelning av vinstutdelningen mellan aktieägarna. Det innebär att någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Riktad utdelning kallas även differentierad utdelning. Formellt sett strider riktad u...

arrow_forward
rr

Rikskortet

Följande gäller angående Ticket Rikskortet: För arbetsgivare: Arbetsgivaren tecknar ett avtal med Ticket Rikskuponger angående t.ex. vilket belopp som kortet ska laddas med samt hur ofta och när de anställda ska få utnyttja sin kostförmån. Sedan korten betalats och laddats med belopp skickas korten...

arrow_forward
rm

Rörelseliknande former

Den 1 juli 2013 harmoniserades momslagen med EU:s mervärdesskattedirektiv. Efter anpassningen av momslagen har bland annat begrepp som ”yrkesmässig verksamhet”, ”näringsidkare” och ”företagare” tagits bort och ersatts med begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. Även begreppet...

arrow_forward
rl

Rök- och kemdykning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
ra

Samhällsfarliga konflikter

En viktig grundsats inom arbetsrätten är att rätten att vidta stridsåtgärder är fri. Detta följer av en av våra grundlagar, regeringsformen. Enligt regeringsformen gäller att begränsningar av friheten att vidta stridsåtgärder endast kan ske genom lag eller kollektivavtal. Detta betyder exempelvis a...

arrow_forward
rr

Samfällighetsförening, eget kapital

arrow_forward
rb

Särskild firmatecknare

Definition Särskild firmatecknare är en person som ensam eller tillsammans med annan är bemyndigad av styrelsen att företräda bolaget och teckna bolagets firma. Ett bolag behöver vanligen flera företrädare som kan interagera med omvärlden. Det är opraktiskt att styrelsens samtliga ledamöter ska s...

arrow_forward
ra

Sanktionsdirektivet

Sverige har infört Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, det så kallade sanktionsdirektivet. Det föreligger numera ett straffrättsligt ansvar för arbetsgiv...

arrow_forward
rl

Särskild beräkningsgrund

Skatteverket kan fatta beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag eller att skatt ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund.

arrow_forward
Visar 3931 till 3940 av 5043 träffar.