Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Justering av protokoll

Definition En justering av ett protokoll är ett intyg om att protokollet är en fullständig och riktig redogörelse för vad som har hänt på ett möte. Justeringen relaterar till protokollet och inte till beslutet. Beslut av stämma eller styrelse är generellt sett giltiga och kan verkställas efter at...

arrow_forward
rb

Minimikapital

arrow_forward
rr

Balansera

Att balansera innebär detsamma som att aktivera.

arrow_forward
rb

In blanco-överlåtelse

Definition En överlåtelse ”in blanco” innebär att ett aktiebrev blivit överlåtet till innehavaren. Den som har aktiebrevet i sin besittning kan då i fortsättningen förfoga över detta. Syftet med att överlåta aktiebrev in blanco är att göra det möjligt att enklare använda aktiebrev som ett köpobje...

arrow_forward
rb

Minoritetsutdelning

Definition Minoritetsutdelning är en rätt för minoritetsaktieägare att begära vinstutdelning i aktiebolag. Minoritetsutdelning är en del av Minoritetsskyddet som sätter gränser för majoritetsaktieägarens bestämmande inflytande över ett bolag. Minoritetsutdelning skyddar mot så kallade utsvältnin...

arrow_forward
rl

Deltidsarbete

När en deltidsanställd arbetar utöver sitt arbetstidsmått kallas detta mertid.

arrow_forward
rb

Minskningsförbehåll

arrow_forward
rr

Betalningspåminnelser

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men inte något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera betalningspåminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkasso...

arrow_forward
rs

Löpande räkning

arrow_forward
rr

Kursförluster/kursvinster

Se uppslagsordet Valutakursförlust/valutakursvinst i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 3921 till 3930 av 5043 träffar.