Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Däck

arrow_forward
rr

Databehandling, databearbetning

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta databehandlings- och IT-tjänster redovisas vanligtvis på konto 6540 IT-tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen dator ingår databearbetningskostnaderna indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamateriel, tele- och datakommunikat...

arrow_forward
rr

Digital inlämning av årsredovisning

I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Våren 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Den 9 februari 2019 öppnade Bolagsverket möjligheten för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämn...

arrow_forward
rr

Design

arrow_forward
rr

Diesel

arrow_forward
rr

Diverse kostnader

Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen. Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t...

arrow_forward
rr

Diskmaskin, mikrovågsugn

Löpande bokföring Köksmaskiner som diskmaskiner, mikrovågsugnar, kyl/frys etc. avseende personalmatsal/-utrymme kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Om en köksmaskin eller mikrovågsugn däremot räknas som korttidsinventarier ...

arrow_forward
rr

Värderingsgrund

K4-regler Vanliga värderingsgrunder anges i IAS 1 punkt 118 och är följande: anskaffningsvärde återanskaffningsvärde nettoförsäljningsvärde verkligt värde återvinningsvärde. Enligt samma punkt ska det framgå av redovisningsprinciperna i årsredovisningen vilket värdegrund eller vilka värdegru...

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bokslut Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska företag upplysa om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret. K3-regler K3 använder inte detta begrepp men i punkt 3.7 återfinns ett antal punkter som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Viktig...

arrow_forward
rr

Väsentlighetsprincipen

Väsentlighetsprincipen återfinns i 2 kap. 3 a § ÅRL. Denna princip innebär att ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolideringar enligt ÅRL om avvikelsen inte är väsentlig. Med väsentligt ska förstås att om ett utelämnade eller fel...

arrow_forward
Visar 3911 till 3920 av 5043 träffar.