Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Konferenstjänst

arrow_forward
rm

EU-tjänstehandel

arrow_forward
rm

Slussningsregeln

Definition Även om slussningsregeln är upphävd sedan 2016 så kan jämkning behöva göras av moms som slussats. Slussningsregeln fungerade på följande sätt: För bolag i en koncern fanns en specialbestämmelse om momsavdrag, den s.k. slussningsregeln eller koncernregeln. Denna kunde användas under vi...

arrow_forward
rs

Kreditförsäkring

Definition Innebär att arbetsgivarens pensionsutfästelser är garanterade om arbetsgivaren exempelvis skulle komma på obestånd och inte kan betala sina pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 3 § IL Kommentar För att en avsättning för pension ska vara avdragsgill krävs det att avsättningen är kredi...

arrow_forward
rs

Kurser/Kurslitteratur

arrow_forward
rr

Proformakvitto

Proformakvitton, som ibland benämns förhandskvitto, är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:9 en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

arrow_forward
rr

Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse är enligt 9 § i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. En pensionsstiftelse ska ha ett namn som inkluderar orde...

arrow_forward
rl

Omfattande tjänstekörning

En anställd som har omfattande tjänstekörning med tjänstebilen kan få nedsättning av förmånsvärdet.

arrow_forward
rs

Kontraktsnedskrivning

Definition Nedskrivning av värdet på inventarier som köpts men ännu inte levererats. Lagrum 17 kap. 22 §, 18 kap. 9 och 23 §§ IL Kommentar LagertillgångarAvdrag för nedskrivning av värdet på lagertillgångar som köpts men inte levererats. En förutsättning för att avdrag ska medges är att priset...

arrow_forward
rr

ESMA-förordningen

ESMA-förordningen är benämningen på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om framför allt inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

arrow_forward
Visar 3891 till 3900 av 5129 träffar.