Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Indexregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1990. Lagrum 57 kap. 25 § IL Kommentar Indexregeln innebär att anskaffningsutgiften för andelar förvärvade före år 1990 får räknas upp med förändringen i det...

arrow_forward
rs

Diskonteringspapper

Definition En typ av räntebärande värdepapper med kort löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Kommentar Diskonteringspapper (kallas även diskonteringsinstrument) har en löptid på högst ett år. Om löptiden är längre än ett år talar man istället om nollkupongare. Exempe...

arrow_forward
rs

Marknadsobligation

Definition Värdepapper som består av en obligation och en option att erhålla ett tilläggsbelopp vid löptidens slut. Lagrum 48 kap. 2 och 3 §§ IL Kommentar Tilläggsbeloppet bestäms av utvecklingen på marknaderna för olika sorters tillgångar t.ex. aktier, obligationer, råvaror etc. Man delar inte...

arrow_forward
rs

Inventering

Definition Genomgång av ett lager där man upprättar en förteckning över alla tillgångar och deras värde. Lagrum lagen om inventering av varulager för inkomstbeskattning Kommentar För att få skattemässigt avdrag med skillnaden mellan ingående balans och utgående balans på lagret krävs att företa...

arrow_forward
rl

Föreningsuppdrag inom skolan

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande som den anställde är medlem i. Lag Ledigheten regleras i lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. Uppdraget, som medför rätten till ledighet, ska...

arrow_forward
rb

Fritt eget kapital

Definition Fritt eget kapital är den del av eget kapital som kan användas av aktieägarna. Det är fritt i bemärkelsen att de kan föra ut det från bolaget enligt reglerna i aktiebolagslagen eller låta bolaget behålla och använda det i verksamheten. Förenklat kan fritt eget kapital förstås som utdelni...

arrow_forward
rm

Outsourcing av fakturering

Det är uttryckligen tillåtet i momslagen att lägga ut faktureringen på någon annan, s.k. outsourcing av faktureringen. Outsourcing innebär att en faktura utfärdas i den skattskyldiges namn och för dennes räkning av en tredje person. På samma sätt som vid självfakturering ligger ansvaret för att en ...

arrow_forward
rs

Marknadsmässig ersättning

arrow_forward
rr

Betalningsmedel

Betalningsmedel är benämning i föreskrifterna om kassaregister på kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande, se 2 kap. 2 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 1 § SKVFS 2014:10.

arrow_forward
rl

Frånvaroavdrag

Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

arrow_forward
Visar 3891 till 3900 av 5043 träffar.