Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Särskilt anställningsstöd

arrow_forward
ra

Särskilt högriskskydd

Reglerna om särskilt högriskskydd finns i sjuklönelagen (1991:1047). Det särskilda högriskskyddet syftar till att skydda vissa arbetstagare mot stora inkomstförluster. I vissa fall kan arbetsgivaren få ersättning för sina kostnader för sjuklönen till arbetstagaren. Särskilt högriskskydd beslutas a...

arrow_forward
ra

Säsongsanställning

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för säsongsarbete. I dessa fall skiftar förutsättningarna för arbetet på ett sådant sätt att det framstår som naturligt att begränsa anställningsavtalet till en viss säsong. Det handlar ofta om väderleksmässiga variationer som gör att arbete inte kan b...

arrow_forward
ra

Säsongsanställningsdirektivet

Sverige genomför det så kallade säsongsanställningsdirektivet genom att personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES och som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett så kallat tillstånd för säsongsarbete. Ett sådant tillstånd ska en person kunna få...

arrow_forward
ra

Företagsledning

Med ett företags ledning avses normalt styrelsen i bolaget, det vill säga de personer som är registrerade som styrelseledamöter eller suppleanter i ett aktiebolag. Ledningen kan dock utgöras av en vidare krets än just styrelsen. I andra bolagsformer, såsom till exempel kommanditbolag och handelsbol...

arrow_forward
ra

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruk...

arrow_forward
ra

Företagsspioneri

Om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet kan den personen dömas för företagsspioneri. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan fängelse dömas ut i högst sex år. Gärningens art, värdet skada är några omständigheter som ska avgö...

arrow_forward
ra

Förhandlingsordning

Definition Med uttrycket förhandlingsordning avses regler i kollektivavtal som anger hur tvister ska handläggas och lösas. Reglerna riktar sig i första hand till de förhandlingsberättigade parterna på arbetsmarknaden. Som namnet antyder utgår förhandlingsordningarna från att tvister i första hand ...

arrow_forward
ra

Kollektivavtal

Kollektivavtalet utgör vid sidan av lagstiftningen den främsta metoden för att tillskapa generella regler för arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer. De allra flesta arbetstagare omfattas av kollektivavtal, vilket har samband med vår internationellt sett höga organisationsgrad. Omkr...

arrow_forward
ra

Kompensationsledighet

Om en arbetstagare arbetat övertid eller under mertid, och inte kompenserats ekonomiskt, har arbetstagaren rätt till kompensationsledighet (även benämnt kompledighet eller bara komp) om sådan rätt har avtalats. Det är en vanlig bestämmelse i kollektivavtal men det förekommer inte hos alla arbetsgiv...

arrow_forward
Visar 3881 till 3890 av 5043 träffar.