Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Förvärv av egna värdepapper

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - kontantförsäljning

Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får enligt 5 kap. 6 § BFL inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får i sådana fall enligt lagtexten utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller...

arrow_forward
rr

God redovisningssed

Med god redovisningssed menas enligt förarbetena till bokföringslagen (prop. 1998/99:103 s. 185): ”Vad som utgör god redovisningssed måste enligt vår mening så långt som möjligt bestämmas genom en traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar på området, en tolkning som främs...

arrow_forward
rl

Ideell förening

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening som den anställde är medlem i.

arrow_forward
ra

Medbestämmandeförhandling

arrow_forward
rb

Revisors anteckning i årsredovisning

Revisorn har rätt och skyldighet att göra några typer av anteckningar i själva årsredovisningen vid sidan av rapporteringen i revisionsberättelsen. Revisorn ska för det första underteckna årsredovisningen för att visa att det genomförts en revision. Det ska göras genom en hänvisning till revision...

arrow_forward
rl

Sekretessbelagd information

arrow_forward
rl

Nyfriskjobb

arrow_forward
rr

Obestämt antal aktiviteter, uppdrag

arrow_forward
rr

Ersättningsfond

Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond. Löpande bokföring Avsättning till, ...

arrow_forward
Visar 3871 till 3880 av 5129 träffar.