Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inkomstbasbelopp

arrow_forward
rs

Löneförskott

arrow_forward
rr

Pant

När ett företag erhåller en kredit av mer långfristig karaktär är det vanlig att långivaren kräver någon form av säkerhet. Detta benämns ofta att företaget pantsätter tillgångar. Om en fastighet utgör den pantsatta tillgången utgörs panten av en fastighetsinteckning såväl för privata bostadslån för...

arrow_forward
rs

Fåmanshandelsbolag

Definition Med fåmanshandelsbolag avses handelsbolag där fyra eller färre delägare har ett bestämmande inflytande genom innehav av andelar eller på liknande sätt. Lagrum 56 kap. 4 § IL Kommentar Ett fåmanshandelsbolag kan också vara ett handelsbolag där näringsverksamheten är uppdelad på verksa...

arrow_forward
rs

Fastighetsägare

Definition En fysisk eller juridisk person som äger fastigheter eller byggnad på ofri grund. Lagrum 19, 20, 21 och 27 kap. IL Kommentar Enligt den skatterättsliga definitionen är även en ägare till en byggnad på ofri grund en fastighetsägare. En fastighetsägare är skyldig att lämna fastighet...

arrow_forward
rs

Fastighetsförsäkringar

arrow_forward
rs

Fiktiv avräkning

Definition Vid en gränsöverskridande fusion eller fission går det att beakta och få avräkning med utländsk skatt som inte betalats på grund av undantagsreglerna i fusionsdirektivet. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Om Sverige förlorar beskattningsrätten genom en gränsöverskridande fusion eller fi...

arrow_forward
rs

Felaktigt utbetald lön

arrow_forward
rs

Felparkering

arrow_forward
rs

Fondaktierätt

Definition Rätt till nya aktier som ges ut i samband med fondemission. Lagrum 44 kap. 10 § och 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om fondaktierätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja fondak...

arrow_forward
Visar 3861 till 3870 av 5043 träffar.