Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Bolagsstämma

Definition Bolagsstämma är ett möte där aktieägarna samlas för att fatta beslut om bolaget. En bolagsstämma är öppen för alla aktieägare. Bolagsstämmans roll i bolagsstyrningBolagsstämman har rollen som högsta beslutande organ i aktiebolaget. Stämmans beslut är inte underställda andra bolagsorga...

arrow_forward
rl

Deltidsarbete

När en deltidsanställd arbetar utöver sitt arbetstidsmått kallas detta mertid.

arrow_forward
rr

Deponiskatt

arrow_forward
rr

Digital inlämning av årsredovisning

I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Våren 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Den 9 februari 2019 öppnade Bolagsverket möjligheten för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämn...

arrow_forward
ra

Ekonomiskt skadestånd

arrow_forward
rb

Ersättningsutskott

Definition Ersättningsutskottet är ett utskott till styrelsen med uppgift att bereda frågor om löner och ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskott ska finnas i börsbolag enligt svensk kod för bolagsstyrning, men är frivilligt i andra bolag. Ersättningsutskottet är e...

arrow_forward
rr

Facklitteratur

Företagets utgifter för inköp av facklitteratur, även utländsk, är skattemässigt avdragsgilla om facklitteraturen är av väsentlig betydelse för att utföra arbetsuppgiften. Löpande bokföring Utgifter för facklitteratur kostnadsförs normalt på konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser

Automatiskt genererade affärshändelser kan dels vara automatkonteringar (sociala avgifter, semesterersättning, ränteberäkningar) men också automatiska hyres- och momsberäkningar. Vilka transaktioner som ska omfattas och hur beräkningar görs utgör fasta data. Förändringar i fasta data ska framgå av ...

arrow_forward
ra

GPS - kontroll av arbetstid

Att kontrollera anställdas arbetstid genom att övervaka dem med hjälp av GPS är inte tillåtet. GPS-teknik innebär en sådan omfattande övervakning som strider mot de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter. För att positioneringsteknik ska vara tillåtet ska det vid en intresseavvägnin...

arrow_forward
ra

Granskningsarvode

Definition Enligt många kollektivavtal inom byggnadsbranschen har den avtalsslutande fackliga organisationen rätt till ersättning för granskning av utbetalda löner som organisationen gör. Denna kollektivavtalsreglerade rätt till ersättning kallas granskningsarvode och har gamla anor inom byggnadsbr...

arrow_forward
Visar 3851 till 3860 av 5129 träffar.