Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Ombyggnad

Utgifter för en ombyggnad ska normalt läggas till det tidigare anskaffningsvärdet (normalt konto 1110 Byggnader) och öka avskrivningsunderlaget för byggnaden, avskrivning, eventuellt med avdrag för utrangering om företaget tillämpar K3. Under vissa förutsättningar kan utgifterna bli direkt avdragsg...

arrow_forward
rs

Matching exempt

arrow_forward
rr

Investeringsguld

En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld enligt 1 kap. 18 § ML i Sverige eller till ett annat EU-land ska enligt 39 kap. 14 § SFL vid en transaktion som uppgår till ett belopp som motsvarar 10 tkr eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen. Detta gäller äve...

arrow_forward
rr

Likvidation

Se uppslagsordet Likvidation i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Inre reparationsfond

Definition Medel, förvaltade av en bostadsrättsförening, som kan användas för underhåll av en bostadsrätt. Lagrum 46 kap. 4 § IL Kommentar En del bostadsrättsföreningar har ett system där en andel av avgiften sätts av till en fond som är knuten till varje lägenhet. Den inre fonden kan användas ...

arrow_forward
rr

Balansräkning, förkortad form

Företag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta en balansräkning i förkortad form. Det innebär att balansräkningen får upprättas med enbart rubriker (inga poster som föregås med arabiska siffror i förteckningen under Balansräkning ÅRL behöver särredovisas i balansräkningen). K2-regler Ett fö...

arrow_forward
rs

Kapitalandelslån

Definition Ett lån där det belopp som företaget (låntagaren) ska återbetala är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på aktierna, resultatet eller företagets finansiella ställning.

arrow_forward
rs

Rapporteringspliktiga arrangemang

Definition En eller flera transaktioner som var och en för sig eller vid en sammantagen bedömning innehåller minst ett av de kännetecken som finns angivna i lagen. Lagrum Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang. Kommentar Reglerna om rapporteringsskyldiga arrangemang bygger på ett E...

arrow_forward
ra

Visselblåsarlagen

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden är under vissa förutsättningar skyddade enligt lag. Det var tidigare reglerat i lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen gav arbetstagare ett skydd mot repressalie...

arrow_forward
rs

Leverantörsskulder

Definition Kortfristig skuld på grund av kreditköp av varor eller tjänster.

arrow_forward
Visar 3831 till 3840 av 5129 träffar.