Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanfö...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - kontantförsäljning

Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får enligt 5 kap. 6 § BFL inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får i sådana fall enligt lagtexten utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - myntautomat

Vid försäljning från myntautomat, exempelvis en parkeringsautomat, får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.5, den gemensamma verifikationen omfatta mer än en dags försäljning trots att BFL anger att den gemensamma verifikationen ska omfatta en dags försäljning. I praktiken innebär detta att den gemensamma ...

arrow_forward
rr

Gemenskapsinterna förvärv

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms

arrow_forward
rr

Halkkörning

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Handelsbolag, eget kapital

arrow_forward
rr

Hyresförmån

Om arbetsgivaren betalar anställdas privata hyra för privatbostad utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda. Om arbetsgivaren hyr en lokal i en anställds privatbostad utgör hyresersättningen skattepliktig inkomst av kapital till den del hyran är marknadsmässig. Om ersättningen överstiger...

arrow_forward
rr

Implicit ränta i leasingavtal

Leasingavtalets implicita ränta är, enligt K3 punkt 20.7, den diskonteringssats som för leasegivaren vid leasingavtalets ingående resulterar i att summan av nuvärdet av minimileasavgifterna och ej garanterat restvärde överensstämmer med summan av det verkliga värdet för det leasade objektet, och le...

arrow_forward
rr

Individuell värdering

arrow_forward
rr

Informationsflöden

Systemdokumentationen ska i vissa fall innehålla beskrivningar av informationsflöden.

arrow_forward
Visar 3831 till 3840 av 5043 träffar.