Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förvärvad immateriell tillgång

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 2 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år. En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till ...

arrow_forward
rs

Fondförsäkring

Definition En försäkring där försäkringstagaren själv kan välja hur kapitalet placeras. Lagrum 58 kap. 15 § IL

arrow_forward
rb

Begränsat personligt ansvar

Definition Begränsat personligt ansvar innebär att aktieägare i princip inte kan tvingas ta ekonomiskt ansvar för bolagets affärsverksamhet. En aktieägare har fullgjort samtliga sina ekonomiska åtaganden gentemot bolaget när han eller hon betalade för aktierna i samband med aktieteckningen. Begrä...

arrow_forward
rs

Nyemission

Definition Att ett företag ger ut nya aktier mot betalning. Kommentar Enligt Skatteverkets uppfattning finns de nyemitterade aktierna när styrelsen har beslutat om tilldelning och fört in aktierna i aktieboken (061206, dnr: 131 751923-06/111). När aktierna har tilldelats ska styrelsen enligt akt...

arrow_forward
rl

Friskis och Svettis

arrow_forward
rb

Behörighet

Definition Behörighet är i allmänhet vad en uppdragstagare kan göra i relation till utomstående parter så att uppdragsgivaren blir bunden. I bolagsrätten är behörighet synonymt med de olika bolagsorganens rätt att fatta beslut och binda bolaget enligt lag. Det kan till exempel röra vad den verkstäl...

arrow_forward
rl

Frivillig kvittning

arrow_forward
rl

Fria måltider

arrow_forward
rb

Beslutsregler vid röstning

arrow_forward
rr

Intäkter, ränta

En ränteintäkt uppstår normalt på fordringar som ett företag har såsom lånefordringar, inlåning av likvida medel till en bank etc. eller dröjsmålsränta på förfallna fordringar. Löpande bokföring Ränteintäkter bokförs i kontogrupperna 82-83 beroende på den tillgång som ränteintäkterna härrör från....

arrow_forward
Visar 3821 till 3830 av 5043 träffar.