Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Ledighet för föreningsverksamhet

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande, som den anställde är medlem i.

arrow_forward
rm

Cirkusföreställning

arrow_forward
rs

Enstaka tillgång

Definition En tillgång som det bara finns en av och som det inte går att som enda tillgång bedriva näringsverksamhet med. Lagrum 23 kap. 17 § IL Kommentar För att det ska gå att överlåta en tillgång till ett pris under marknadsvärde finns det krav att det ska vara en verksamhetsgren eller hela...

arrow_forward
rr

Förpliktelse

Bokslut Enligt 3 kap. 9 § ÅRL ska som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tid tidpunkt då de ska infrias. K3-regler Ett företag sk...

arrow_forward
rb

Kallelse på okända borgenärer

Definition Kallelse på okända borgenärer är den sex månader långa process som genomförs för att se till att ett aktiebolag kan likvideras utan att fordringsägare får göra krav gällande efter upplösningen. En kallelse på okända borgenärer är en uppmaning till bolagets borgenärer som inte tidigare ...

arrow_forward
rs

Restavgift

arrow_forward
rm

Tillfällig införsel

Definition Den som importerar varor till Sverige från ett land utanför EU ska normalt betala tull och moms. Från skattskyldighet vid import finns vissa undantag. Tullförfarandet temporär import har ersatts av tillstånd till tillfällig införsel i och med den tullag som infördes den 1 maj 2016. Tulla...

arrow_forward
rr

Kontraktsskuld

arrow_forward
rb

Byta företagsnamn

arrow_forward
rs

Svenska allmänna skatter

Definition Statlig inkomstskatt och kommunalskatt är exempel på svenska allmänna skatter. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Svenska allmänna skatter är inte avdragsgilla kostnader. Deklaration Ej avdragsgilla skatter återläggs i INK2 ruta 4.3 a.

arrow_forward
Visar 3811 till 3820 av 5129 träffar.