Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Utländska dotterföretag

arrow_forward
rs

Utländsk valuta

arrow_forward
rs

Utomståenderegeln

Definition Om utomstående i betydande omfattning, direkt eller indirekt, äger andelar i företaget och har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad endast om det finns särskilda skäl. Lagrum 57 kap. 5 § IL Kommentar Med utomstående avses en ägare vars andelar inte är kvalificerade, dv...

arrow_forward
rs

Utländskt bolag

Definition Utländska juridisk personer som beskattas med en likartad beskattning som i Sverige eller som har hemvist i ett land med skatteavtal med Sverige. Lagrum 2 kap. 5 a § IL Kommentar För att ett subjekt ska uppfylla kraven på att vara ett utländskt bolag krävs att det är en juridisk pe...

arrow_forward
rs

Utländska tjänstepensionsinstitut

Definition Ett institut som hör hemma i en utländsk stat inom EES-området och som omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Kommentar Ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska inte dra av kostnader eller ta upp intäkter för förvaltning av tillgångar och skulder som förvaltas i avtal om tjänstepensio...

arrow_forward
rs

Utomlands bosatta

Definition Person som inte är bosatt i Sverige. Lagrum 3 kap. IL Kommentar Var som en person är bosatt påverkar bedömnigen om man är obegränsat skattskyldig.

arrow_forward
rs

Utrikes tjänsteresa

arrow_forward
rs

Utvidgat reparationsbegrepp

Definition Möjlighet att kostnadsföra vissa ombyggnader som en direkt avdragsgill reparation och underhåll. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En ombyggnad av en byggnad har sällan en lika lång ekonomisk livslängd som själva byggnaden. Enligt de skatterättsliga reglerna går det att hänföra en utg...

arrow_forward
rs

Uttagsbeskattning

Definition En beskattning upp till marknadsvärde vid transaktioner där det avtalade priset är lägre. Lagrum 22 kap. IL Kommentar Så fort priset är lägre än marknadsvärde och det inte är affärsmässigt motiverat ska transaktionen beskattas som om den gjorts till marknadsvärde. Syftet är att säker...

arrow_forward
rs

Utvidgat fåmansföretagsbegrepp

Definition Om flera delägare, eller deras närstående, är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget under något av de fem föregående beskattningsåren ska de ses som en enda delägare. Lagrum 57 kap. 3 § IL Kommentar Regeln syftar till att företag som drivs gemensamt av många de...

arrow_forward
Visar 3811 till 3820 av 5043 träffar.