Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Låne- och kvittningsavtal

arrow_forward
rl

Långtidssjukskrivning

Lag När en anställd har fått sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna, sjuklöneperioden, betalar Försäkringskassan sjukpenning till den anställde. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för anmälan till Försäkringskassan när en anställd är sjuk fr.o.m. dag 15. Anmälan kan göras skriftli...

arrow_forward
rl

Lägsta föräldrapenning

Föräldrar kan idag få totalt 480 dagar med föräldrapening. Lägsta föräldrapenning är den s.k. grundnivån, det vill säga 250 kronor per dag.

arrow_forward
rl

Lönespecifikation

Resultatet av löneberedningen ska bl.a. bli en lönespecifikation till den anställde. På lönespecifikationen ska olika lönehändelser redovisas. Detta sker genom att rubriken på lönearten i löneartsregistret, samt resultatet av beräkningen visas på lönespecifikationen. Man ska sträva efter att göra ...

arrow_forward
rl

Nikotinplåster-/tuggummi

Om arbetsgivaren bekostar hjälpmedel för rökavvänjning är detta en skattepliktig förmån.

arrow_forward
rl

Nyanställning

Förutom företagets egna rutiner vid nyanställning finns olika rutiner som följer av lag och kollektivavtal. AnställningsavtalEn anställd har rätt att få en skriftlig bekräftelse på de överenskommelser och villkor som träffats vid anställningen. Bekräftelsen ska ges till den anställde senast inom ...

arrow_forward
rl

Nystartsjobb

Nystartsjobb är ett nytt ekonomiskt stöd för att stimulera arbetsgivare att anställa personer som av olika skäl varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Lag Bestämmelser om nystartsjobb finns i förordning (2006:1481) om nystartsjobb. En arbetsgivare kan få stöd för nystartsjobb när den anstä...

arrow_forward
rl

Näringsverksamhet

En anställd kan vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att själv starta och bedriva näringsverksamhet.

arrow_forward
rl

Nödfallsövertid

Lag I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur många timmar beordrad övertid en anställd högst får arbeta. När det gäller en nödfallsituation gäller inte dessa bestämmelser. En nödfallsituation är en händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, t.ex. olycka eller översvämning. Hän...

arrow_forward
rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
Visar 3801 till 3810 av 5043 träffar.