Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Konkursgäldenär

Definition Den fysiska eller juridiska person som är försatt i konkurs.

arrow_forward
rb

Närståendelån

Låneförbudet

arrow_forward
rr

Transaktionskurs

Affärshändelser ska enligt 4 kap. 6 § BFL kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 ska en affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Detta benämns ofta transak...

arrow_forward
rs

Verksamhetsgren

Definition En del av en rörelse som lämpar sig att avskiljas till en självständig rörelse. Lagrum 2 kap. 25 § IL Kommentar När man avgör om det är en verksamhetsgren ska man utgå från förvärvaren. När en förvärvare kan få en avkastning från tillgången har man i praxis ansett att det är en verks...

arrow_forward
rr

Kontanta in- och utbetalningar

Kontanta in- och utbetalningar omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.9 betalning med sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar. Mottagna betalningsanvisningar i pappersform, t.ex. måltidskuponger, rabattkuponger och present...

arrow_forward
rs

Realtillgångar

arrow_forward
rl

Marginalskatt

Marginalskatten är skatten på den sist intjänade tusenlappen. Om inkomsten understiger gränsen för statlig inkomstskatt betalar man endast kommunal skatt. Skatten blir då ca 300 kr på varje extra intjänad tusenlapp, d.v.s. ca 30 % marginalskatt. När inkomsten överstiger gränsen för statlig inkomsts...

arrow_forward
rr

Skatteintäkt

Skatteintäkten enligt K2 innehåller enbart aktuell skatt (se punkt 4.4) medan den enligt K3 kan innehålla såväl aktuell som uppskjuten skatt (se punkt 29.3). Uppskjuten skatt förutsätter att det finns temporära skillnader.

arrow_forward
rs

Skatteavtal

Definition Ingås mellan ett eller flera länder i syfte att fördela beskattningsrätten i olika situationer och därmed minska risken för internationell dubbelbeskattning. Lagrum De olika avtalen utgör lagtext genom att de lagts in i propositioner och beslutats av riksdagen. Kommentar Ett skatteav...

arrow_forward
rr

Delägarfastighet

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.

arrow_forward
Visar 3801 till 3810 av 5129 träffar.