Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Ersättningsutskott

Definition Ersättningsutskottet är ett utskott till styrelsen med uppgift att bereda frågor om löner och ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskott ska finnas i börsbolag enligt svensk kod för bolagsstyrning, men är frivilligt i andra bolag. Ersättningsutskottet är e...

arrow_forward
rr

Facklitteratur

Företagets utgifter för inköp av facklitteratur, även utländsk, är skattemässigt avdragsgilla om facklitteraturen är av väsentlig betydelse för att utföra arbetsuppgiften. Löpande bokföring Utgifter för facklitteratur kostnadsförs normalt på konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser

Automatiskt genererade affärshändelser kan dels vara automatkonteringar (sociala avgifter, semesterersättning, ränteberäkningar) men också automatiska hyres- och momsberäkningar. Vilka transaktioner som ska omfattas och hur beräkningar görs utgör fasta data. Förändringar i fasta data ska framgå av ...

arrow_forward
ra

GPS - kontroll av arbetstid

Att kontrollera anställdas arbetstid genom att övervaka dem med hjälp av GPS är inte tillåtet. GPS-teknik innebär en sådan omfattande övervakning som strider mot de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter. För att positioneringsteknik ska vara tillåtet ska det vid en intresseavvägnin...

arrow_forward
ra

Granskningsarvode

Definition Enligt många kollektivavtal inom byggnadsbranschen har den avtalsslutande fackliga organisationen rätt till ersättning för granskning av utbetalda löner som organisationen gör. Denna kollektivavtalsreglerade rätt till ersättning kallas granskningsarvode och har gamla anor inom byggnadsbr...

arrow_forward
rb

Kompanjonkonflikter

Kompanjonkonflikter är ett av de vanligaste men samtidigt allvarligaste hoten mot ett bolags framgång. Mycket av regleringen inom bolagsrätten syftar till att reglera olika typer av konflikter som kan uppstå i organisationen, däribland konflikter mellan majoritetsägare och minoritetsägare. Men det ...

arrow_forward
rl

Kompensationsledighet

Lag Regler för övertid och mertid finns dels i arbetstidslag (1982:673) dels i kollektivavtal. När det gäller kompensation för övertidsarbete finns reglerna endast i kollektivavtal eller i den anställdes anställningsavtal. Avtal När en anställd som arbetat övertid eller mertid ska kompenseras kan...

arrow_forward
rr

Kontraktsskuld

arrow_forward
rb

Köp av egna aktier

Definition Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag. Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. ...

arrow_forward
rl

Ledighet för föreningsverksamhet

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande, som den anställde är medlem i.

arrow_forward
Visar 3791 till 3800 av 5129 träffar.