Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Yoga

När någon ges möjlighet att utöva idrott eller får tillträde till ett idrottsevenemang kan momsen vara undantagen (momsfri) eller uppgå till 6 %. Om aktiviteten inte anses vara idrott i momshänseende är skattesatsen istället 25 %. Därför är det viktigt att fastställa vad som är idrott. Skatteverke...

arrow_forward
rl

Helglön

Avtal En anställd som är avlönad med timlön får endast lön för de timmar han eller hon arbetar under en period. Det innebär att timlön inte betalas för helgdagar som infaller på en vardag. Som helgdagar i detta avseende räknas nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Him...

arrow_forward
§

Föräldraledighetslag (1995:584)

arrow_forward
rm

Faktureringsavgift

Beskattning Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger. Vid försäljning av en var...

arrow_forward
rl

Intern representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inko...

arrow_forward
rl

Tandvård

arrow_forward
rb

Koncernbidrag

Definition Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att utjämna resultatskillnader. Motivet bakom koncernbidrag är att koncernbildningar inte ska diskrimineras skattemässigt i jämförelse med integrerade företag (den så kallade neutrali...

arrow_forward
rb

Ajournering

Definition Ajournering är ett tillfälligt uppehåll i ett möte. Är det beslut, ett eller flera, som skjuts upp kallas det Bordläggning. Ajourneringen kan vara en kort rast för förtäring eller liknande, men det kan också vara för en längre tid och fortsatt möte sättas till ett senare datum. I bola...

arrow_forward
rr

Interimsfordringar/interimsskulder

Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa ef...

arrow_forward
rl

Innehålla lön

Arbetsgivaren ska betala ut lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag. Löneutbetalningsdagen kan variera mellan olika företag och olika avtalsområden. Normalt ska lönen vara tillgänglig för den anställde senast tre bankdagar för den sista dagen i månaden. Om arbetsgivaren in...

arrow_forward
Visar 371 till 380 av 5043 träffar.