Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kontrolldata

Kontrolldata utgörs av kvittokontrolldata och intern data som lagras i en kontrollenhet. Endast Skatteverket har åtkomstmöjlighet i en kontrollenhet, se 2 kap. 5 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Korttidsinventarier

arrow_forward
rr

Legoarbeten

arrow_forward
rr

Leverantörsfaktura, innehåll

Leverantörsfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.), när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för elleveranser eller prenumeration, konsultarvode ...

arrow_forward
rr

Likvidation

Avveckling av en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening) slutar med likvidation, dvs. företaget upphör och avregistreras. Likvidationen kan ske frivilligt som ett resultat av bolags-/föreningsstämmans beslut att lägga ner verksamheten, eller framtvingad genom myndighets beslut, s.k. tvångs...

arrow_forward
rr

Likviddag

Likviddag är enligt K3 punkt 12.18 och definitionerna i IFRS 9 den dag då en finansiell tillgång levereras till eller av ett företag.

arrow_forward
rr

Moderbolag

arrow_forward
rr

Moderföretag

Bokslut Ett företag är 1 kap. 4 § ÅRL moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hä...

arrow_forward
rr

Momsfri verksamhet, redovisning av

En verksamhet som ett företag bedriver kan helt eller delvis vara momsfri. I sådana fall ingår hela eller delar av den ingående momsen i det belopp som aktiveras som tillgång eller kostnadsförs.

arrow_forward
rr

Mönsterskydd

Ett unikt mönster, utseende eller form - design - på en produkt kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande. När det gäller mönster- eller designskydd är det fråga om ett rent form- eller utseendeskydd. För den bakomliggande tekniska idén eller funktio...

arrow_forward
Visar 3781 till 3790 av 5043 träffar.