Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kassaregister - registrering av försäljning etc.

Företaget ska i ett kassaregister registrera all försäljning och annan löpande användning av kassaregistret, se 39 kap. 7 § 1 st. SFL. Med annan löpande användning av kassaregistret avses enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:9 bl.a. utskrift av kvittokopia, övningskvitto och returkvitto. Även ändring av p...

arrow_forward
rr

Kassaregister - skyldighet att använda

Sedan 2010 gäller att alla som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav (ett certifierat kassaregister), se 39 kap. 4 § SFL. Bestämmelserna om kassaregister fanns tidigare i en egen lag, ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - tillsyn

Skatteverket utövar enligt 42 kap. 3 § SFL tillsyn över att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att kassaregister som används i en verksamhet uppfyller föreskrivna krav. Enligt 42 kap. 4 § SFL har Skatteverket för sin tillsyn rätt att få tillträde...

arrow_forward
rr

Kassaregister - tvingande funktioner

Bestämmelserna om vilka funktioner som ska finnas i ett kassaregister återfinns i 5 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. Ett kassaregister ska kunna registrera växelkassa, förändring av växelkassa samt olika slag av betalningar (kontanter, kontokort, swis...

arrow_forward
rr

Kassaregister - undantag

arrow_forward
rr

Kassaregisternummer

Ett kassaregisternummer är ett tillverkningsnummer för ett kassaregister enligt 2 kap. 23 § SKVFS 2014:9 med tillägg för organisationsnummer eller personnummer för det företag som använder kassaregistret enligt 2 kap. 10 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 8 § SKVFS 2014:10.

arrow_forward
rr

Kassasystem

Kassasystem utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kassaterminal

Kassaterminal utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kataloger, prislistor, program

Företagets utgifter för framställning och extern distribution av kataloger, prislistor, program och tekniska beskrivningar utgör normalt en försäljningskostnad. Utgifter för kataloger, prislistor och produktbeskrivningar debiteras därför normalt konto 6010 Kataloger, prislistor m.m. Bokslut I den...

arrow_forward
rr

Kemikalieskatt

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion...

arrow_forward
Visar 3771 till 3780 av 5043 träffar.