Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Dödsbo

Definition Kvarlåtenskapen efter en avliden person. Lagrum 4 kap. och 65 kap. 6 § IL Kommentar Ett dödsbo uppkommer vid ett dödsfall och räknas som en egen juridisk person. Skattereglerna för oskiftade dödsbon är olika beroende på hur länge dödboet har funnits. Det beskattningsår som dödsfalle...

arrow_forward
rs

Domicil

Definition Används i vissa avtal om dubbelbeskattning som synonym till hemvist.

arrow_forward
rs

Egenproducerade rättigheter

Definition Immateriell rättighet som upparbetats internt i företaget. Lagrum 14 kap. 2 § och 18 kap. 1 § IL Kommentar Egenproducerade rättigheter benämns också egenupparbetade immateriella tillgångar. Bestämmelserna om inventarier gäller rättigheter som förvärvats från någon annan. Av det följe...

arrow_forward
rs

Egen bil i tjänsten

arrow_forward
rs

Ekonomisk dubbelbeskattning

Definition En inkomst ska beskattas en gång i företagssektorn och en gång när den överförs till de fysiska personer som är ägare. Kommentar Det svenska skattesystemet bygger på principen om ekonomisk dubbelbeskattning. En intäkt ska först beskattas i företagssektorn, det första ledet i den ekonom...

arrow_forward
rs

Ekonomiskt skadestånd

Definition Skadestånd på grund av ekonomisk skada. Kommentar Ekonomiska skadestånd utgör en skattepliktig intäkt för mottagaren.

arrow_forward
rs

Endagsförrättning

Definition Tjänsteresa som inte är förenad med övernattning.

arrow_forward
rs

Enstaka tillgång

Definition En tillgång som det bara finns en av och som det inte går att som enda tillgång bedriva näringsverksamhet med. Lagrum 23 kap. 17 § IL Kommentar För att det ska gå att överlåta en tillgång till ett pris under marknadsvärde finns det krav att det ska vara en verksamhetsgren eller hela...

arrow_forward
rs

Entreprenad/Entreprenaduppdrag

arrow_forward
rs

Eventualtillgångar

Definition En tillgång som inte är tillräckligt säker för att kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Kommentar Eventualtillgång är ett begrepp i redovisningen och har inte någon skattemässig motsvarighet. Om kapitalfordran är så osäker att den skrivs ned i redovisningen utan att fordrans...

arrow_forward
Visar 3761 till 3770 av 5043 träffar.