Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Omkostnader

Omkostnader som begrepp används exempelvis vid produktkalkylering. Det finns inget särskilt konto i BAS 2022 för omkostnader utan klassificering görs här efter kostnadsslag.

arrow_forward
rs

Årsredovisning

Definition Består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, samt i vissa företag även en kassaflödesanalys. Kommentar Årsredovisning är ett redovisningsbegrepp, resultat- och balansräkningen från årsredovisningen läggs till grund för beskattningen. Tänk på De...

arrow_forward
rl

Årsskifte

I samband med årsskifte måste en rad inställningar i lönesystemet nollställas och/eller justeras och rapportering av olika lönerelaterade uppgifter avseende det just avslutade året görs till olika mottagare.

arrow_forward
ra

Upplysningsplikt

arrow_forward
rb

Ort för bolagsstämma

arrow_forward
rb

Delgivningsbar person

arrow_forward
rs

Uttag från skogskonto

arrow_forward
rr

Registreringsbevis

Registreringsbevis avseende det egna företaget eller ett annat företag beställs från Bolagsverket (www.bolagsverket.se). Löpande bokföring Erlagd avgift för registreringsbevis kan ses som en förvaltningsutgift och därmed debiteras konto 6490 Övriga förvaltningskostnader eller debiteras konto 6990 ...

arrow_forward
rs

Förenklingsregeln

Definition En schablonmässig beräkning av årets gränsbelopp på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lagrum 57 kap. 11 § p. 1 IL Kommentar Årets gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 2,75 inkomstbasbelopp (ibb) (187 550 kr för inkomståret 2022). Beloppet ska fördelas på sam...

arrow_forward
rb

Återköp av egna aktier

arrow_forward
Visar 3761 till 3770 av 5129 träffar.