Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Marknadsföringsersättningar

arrow_forward
rb

Verkligt värde

Definition Verkligt värde är detsamma som Marknadsvärde. Begreppet verkligt värde används i aktiebolagslagen som motsats till nominellt belopp, vilket numera är ersatt av Kvotvärde.

arrow_forward
rb

Generalfullmakt

Definition En generalfullmakt är en fullmakt som ger en person en generell och oinskränkt behörighet att företa rättshandlingar för bolagets räkning och företräda bolaget gentemot tredje person eller myndighet. En generalfullmakt ställs ut och undertecknas av styrelsen i bolaget. Generalfullmakter...

arrow_forward
rm

Byggstädning

arrow_forward
rr

Resultaträkning, funktionsindelad enligt ÅRL

Följande kostnadsslagindelade resultaträkning återfinns i Bilaga 3 till ÅRL: 1. Nettoomsättning 2. Kostnad för sålda varor 3. Bruttoresultat 4. Försäljningskostnader 5. Administrationskostnader 6. Övriga rörelseintäkter 7. Övriga rörelsekostnader 8. Intäkter från andelar i koncernföretag 9. Intäkte...

arrow_forward
rl

Ändrad sysselsättningsgrad

När en anställd ändrar sin arbetstid, sysselsättningsgrad, påverkas många olika beräkningar inom lönehanteringen.

arrow_forward
ra

Intermittent anställning

Definition Intermittent anställning innebär att den anställde arbetar från och till. Det rör sig normalt om intermittent deltid, det vill säga att arbetstagaren under en tid arbetar oregelbundet till exempel två eller tre av fem arbetsdagar per vecka, eller vid arbetsgivarens behov. Den anställde p...

arrow_forward
rs

CFD-kontrakt

Definition Derivatinstrument där värdet utvecklas som den underliggande tillgången. Lagrum 41 kap. 2 §, 44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL Kommentar Ett CFD-kontrakt (Contracts For Difference) är en form av derivatinstrument som har stora likheter med terminer. Skatteverket anser även att CFD-kontrakt ...

arrow_forward
rs

Elektronisk körjournal

arrow_forward
rs

Värdepappersbolag

Definition Svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden att bedriva värdepappersrörelse. Lagrum 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden Kommentar Bolaget får inte vara ett bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsröre...

arrow_forward
Visar 3751 till 3760 av 5129 träffar.