Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Kiropraktor

arrow_forward
rr

Redovisningsprincip, byte

arrow_forward
rb

Förslag på bolagsstämma

arrow_forward
rr

Samfällighetsförening, eget kapital

arrow_forward
rr

Seminarier

Löpande bokföring Anordnande och utgifter för seminarier, informationsträffar, paneldebatter, presskonferenser och liknande bokförs normalt som reklam. Detta gäller även ersättningar till berörd, men ej anställd personal. Ersättning för medverkan och arbete utförd av egen personal redovisas däremot...

arrow_forward
rr

Sidointäkter

Löpande bokföring Försäljning av varor och produkter eller tjänster som inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet men ända kan anses vara normala intäkter krediteras normalt på konto i kontogrupp 36 i BAS 2020. Exempel på intäkter kan vara från försäljning av emballage, överblivet råmaterial, s...

arrow_forward
rr

Servetter, stearinljus

Löpande bokföring Företagets utgifter för servetter, stearinljus, värmeljus etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2020).

arrow_forward
rr

Skattemässigt resultat

Att Skatteverket godtar det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen (årets resultat) - om resultatet beräknats enligt bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed - innebär inte att det bokföringsmässiga resultatet också blir detsamma som det skattemässiga resultatet, dvs. det resu...

arrow_forward
rr

Sociala kostnader

Sociala kostnader består enligt K3 kapitel 8 av årets arbetsgivaravgift enligt socialavgiftslagen (2000:980), årets sociala avgifter till följd av avtal, årets skatter på pensionspremier och pensionsmedel, samt pensionskostnader.

arrow_forward
rr

Skyddskläder, skyddsmaterial

arrow_forward
Visar 3751 till 3760 av 5043 träffar.