Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Mutor

Definition Transaktion som är ägnad att otillbörligt påverka mottagaren i dennes tjänsteutövning. Lagrum 9 kap. 10 § IL 10 kap. BrB Kommentar Mutbrott är straffsanktionerat och kan ge fängelse. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån gör sig skyldig till givande av muta (...

arrow_forward
rs

Valutaindexobligation

Definition Obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen av valutaindex. Lagrum 48 kap. 3-4 §§ IL Kommentar En valutaindexobligation behandlas som en fordringsrätt.

arrow_forward
rs

Valutaobligation

Definition Obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen av en annan valuta. Lagrum 48 kap. 3-4 §§ IL Kommentar En valutaobligation behandlas som en fordringsrätt. Rättspraxis RÅ 1999 ref. 69 En valutaobligation utgiven i svenska kronor ska behandlas som en svensk fordringsrätt även...

arrow_forward
rs

Verklig innebörd

arrow_forward
rs

Utländska socialförsäkringsavgifter

Definition Avgifter som betalas till ett annat land på grund av att man omfattas av det landets socialförsäkringssystem. Lagrum 62 kap. 6 § IL Kommentar En person som omfattas av socialförsäkringssystemet i ett land inom EES-området har rätt att göra ett allmänt avdrag för dessa avgifter. För a...

arrow_forward
rs

Utländsk pensionsförsäkring

Definition En försäkring som uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring, men är meddelad i en försäkringsrörelse utomlands. Lagrum 58 kap. IL Kommentar Sedan 2007 är det möjligt att teckna en utländsk pensionsförsäkring. Innehavaren är skyldig att själv betala avkastningsskatt.

arrow_forward
rs

Utländska fordringsrätter

arrow_forward
rs

Utländska dotterföretag

arrow_forward
rs

Utländsk valuta

arrow_forward
rs

Utomståenderegeln

Definition Om utomstående i betydande omfattning, direkt eller indirekt, äger andelar i företaget och har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad endast om det finns särskilda skäl. Lagrum 57 kap. 5 § IL Kommentar Med utomstående avses en ägare vars andelar inte är kvalificerade, dv...

arrow_forward
Visar 3741 till 3750 av 5043 träffar.