Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Elektronisk körjournal

arrow_forward
rs

Fastighetsförvaltande företag

Definition Företag som äger och hyr ut fastigheter eller byggnader. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Ett fastighetsförvaltande företag har inkomster bland annat i form av hyra och arrende. Dessa intäkter är skattepliktiga och kvittas mot olika fastighetskostnader. Om en fastighet säljs med en kap...

arrow_forward
rb

Bekräftelse vid röstning

Definition I vissa situationer har aktieägaren möjlighet att begära bekräftelser på att hans eller hennes röst registrerats. Reglerna som infördes den 3 november 2020 gäller börsbolag. En aktieägare som deltar i en elektronisk omröstning, på stämma eller genom röstning på förhand, kan begära av b...

arrow_forward
rs

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

arrow_forward
rb

Fortsatt bolagsstämma

Definition Fortsatt bolagsstämma är förlängningen av en bolagsstämma som tidigare ajournerats genom att stämman beslutar att fortsätta stämman en senare dag. Fortsatt bolagsstämma är en typ av Bolagsstämma som i huvudsak följer de generella reglerna rörande bolagsstämmor men också har vissa särsk...

arrow_forward
rr

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan ska enligt 3 kap. 1 § BRL upprättas och registreras innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt. En ekonomisk plan ska registreras hos Bolagsverket. För att detta ska kunna göras ska det, enligt 1 kap. 5 § BRL, i föreningens hus komma att finnas minst tre ...

arrow_forward
rl

Prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
ra

Utredning av arbetstagare

arrow_forward
rb

Ovillkorat aktieägartillskott

arrow_forward
ra

Delgivning

I många fall är det av vikt att få en kvittens på att en viss handling är mottagen. Delgivning innebär att en person får del av eller mottager något, till exempel en handling. Det finns en särskild lag som reglerar hur delgivning ska äga rum i olika situationer, nämligen delgivningslagen (2010:1932...

arrow_forward
Visar 3741 till 3750 av 5129 träffar.