Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Grupplivförsäkring

arrow_forward
rl

Färddator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

arrow_forward
rl

Forskare

Utländska personer s.k. nyckelpersoner, kan få nedsättning av sin preliminärskatt. Med nyckelpersoner menas personer med specialistkompetens, t.ex. forskare, förtagsledare eller andra specialister.

arrow_forward
rl

Fortsatt sjukpenning enligt normalnivå

Om en person har en mycket allvarlig sjukdom kan han ansöka om fortsatt sjukpenning efter dag 364. Med allvarlig sjukdom menas t.ex. tumörsjukdomar, muskelsjukdomar o.dyl. Ansökan om fortsatt sjukpenning görs på särskild blankett som kan hämtas från Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskass...

arrow_forward
rl

Fredskår

Enligt tjänstledighetsförordning (1984:111) § 7 ”bör arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet”.

arrow_forward
rs

Massage

arrow_forward
rs

Miljöbil

arrow_forward
rs

Mutor

Definition Transaktion som är ägnad att otillbörligt påverka mottagaren i dennes tjänsteutövning. Lagrum 9 kap. 10 § IL 10 kap. BrB Kommentar Mutbrott är straffsanktionerat och kan ge fängelse. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån gör sig skyldig till givande av muta (...

arrow_forward
rs

Valutaindexobligation

Definition Obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen av valutaindex. Lagrum 48 kap. 3-4 §§ IL Kommentar En valutaindexobligation behandlas som en fordringsrätt.

arrow_forward
rs

Valutaobligation

Definition Obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen av en annan valuta. Lagrum 48 kap. 3-4 §§ IL Kommentar En valutaobligation behandlas som en fordringsrätt. Rättspraxis RÅ 1999 ref. 69 En valutaobligation utgiven i svenska kronor ska behandlas som en svensk fordringsrätt även...

arrow_forward
Visar 3731 till 3740 av 5043 träffar.