Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fastighetskostnader

Definition Periodiserade utgifter kopplade till förvaltning av fastigheter. Lagrum 16 kap. 1 § och 19 kap. IL Kommentar När man bedriver fastighetsförvaltning finns olika typer av kostnader som kvittas mot intäkterna från fastigheten. Löpande kostnaderReparation och underhåll är ofta en stor ...

arrow_forward
rs

Fastighetsförvaltande företag

Definition Företag som äger och hyr ut fastigheter eller byggnader. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Ett fastighetsförvaltande företag har inkomster bland annat i form av hyra och arrende. Dessa intäkter är skattepliktiga och kvittas mot olika fastighetskostnader. Om en fastighet säljs med en kap...

arrow_forward
rb

Bekräftelse vid röstning

Definition I vissa situationer har aktieägaren möjlighet att begära bekräftelser på att hans eller hennes röst registrerats. Reglerna som infördes den 3 november 2020 gäller börsbolag. En aktieägare som deltar i en elektronisk omröstning, på stämma eller genom röstning på förhand, kan begära av b...

arrow_forward
rs

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

arrow_forward
rb

Löpande förvaltning

Definition Löpande förvaltning kallas den dagliga driften av ett aktiebolag som den verkställande direktören är satt att sköta om det finns en verkställande direktör utsedd. Den verkställande direktören är behörig att sköta den löpande förvaltningen. Löpande förvaltning är alltså bestämmande för ...

arrow_forward
rb

Fortsatt bolagsstämma

Definition Fortsatt bolagsstämma är förlängningen av en bolagsstämma som tidigare ajournerats genom att stämman beslutar att fortsätta stämman en senare dag. Fortsatt bolagsstämma är en typ av Bolagsstämma som i huvudsak följer de generella reglerna rörande bolagsstämmor men också har vissa särsk...

arrow_forward
rb

Systerbolag

Definition Systerbolag är en vanlig benämning av två eller fler bolag som har samma moderbolag, det vill säga att ett och samma bolag utövar ett bestämmande inflytande enligt kriterierna i koncerndefinitionen över de båda bolagen. Till skillnad mot moderbolag och dotterbolag är systerbolag inte e...

arrow_forward
rr

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan ska enligt 3 kap. 1 § BRL upprättas och registreras innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt. En ekonomisk plan ska registreras hos Bolagsverket. För att detta ska kunna göras ska det, enligt 1 kap. 5 § BRL, i föreningens hus komma att finnas minst tre ...

arrow_forward
rl

Prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
ra

Utredning av arbetstagare

arrow_forward
Visar 3731 till 3740 av 5129 träffar.