Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kuponger

Om arbetsgivaren ger de anställda kuponger, klippkort eller liknande som används som betalningssystem för att erhålla vara, tjänst eller tillträde utgör detta en skattepliktig förmån för de anställda och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren, förmåner. Försäljning som sker mot kuponger som sedan lö...

arrow_forward
rr

Kursförluster/kursvinster

Se uppslagsordet Valutakursförlust/valutakursvinst i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Formlös värdeöverföring

Definition Formlös värdeöverföring är en affärshändelse i aktiebolag som minskar bolagets förmögenhet och inte har rent affärsmässig karaktär, men som inte är en av aktiebolagslagens tillåtna former för värdeöverföring. Formlös värdeöverföring kallas även förtäckt vinstutdelning. Aktiebolagslagen ...

arrow_forward
rr

Förlust

arrow_forward
rr

Förvärvad immateriell tillgång

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 2 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år. En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till ...

arrow_forward
rr

Fritt vivre

Löpande bokföring Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost och fri bostad. Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Förvärvslåneförbudet

Definition Förvärvslåneförbudet kallas det särskilda förbud som gäller för aktiebolag vid lån till förvärv av bolagets egna aktier. Förvärvslåneförbudet är en del av reglerna för det allmänna Låneförbudet. Regeln medför att en köpare av aktier i ett bolag inte får betala genom att låna medel från...

arrow_forward
rb

Främmande kapital

Definition Främmande kapital är ett i bolagsrättsliga sammanhang förekommande ord som står för bolagets skulder. Främmande kapital är motsatsen till Eget kapital. Främmande kapital är alltså olika former av lån som är långfristiga eller kortfristiga, räntebärande eller icke-räntebärande.

arrow_forward
rb

Fusionsplan

Definition Fusionsplanen är det avtal som innehåller villkoren som gäller mellan de aktiebolag vilka deltar i en Fusion. Fusionsplanen ska upprättas och undertecknas av överlåtande företag vid kombination och vid absorption även av förvärvande företag. Fusionsplanen ska vara daterad och undertec...

arrow_forward
rb

Förslag på bolagsstämma

arrow_forward
Visar 3721 till 3730 av 5043 träffar.