Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Expansionsfondsskatt

Definition Skatt som tas ut vid avsättning till expansionsfond. Lagrum 34 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL Kommentar Skatten uppgår till 22 procent och betalas tillbaka i samband med återföring av expansionsfonden. Bolagsskattesatsen har sänkts för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december...

arrow_forward
rr

Fakturadatummetoden

Moms för bygg- och anläggningstjänster kan numera redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden. Vid tillämpning av denna metod gäller följande för fakturering och momsredovisning: Moms ska redovisas i den period då tjänsterna och varorna faktureras. Om företaget får betalt innan fakturan utfärda...

arrow_forward
rl

Färddator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

arrow_forward
rr

Femtusenkronorsregeln

K2-regler En vanlig benämning på den lättnadsregel i punkt 2.4 som innebär en lättnad från periodiseringsprincipen är femtusenkronorsregeln. Lättnaden innebär att ett företag inte behöver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots att ÅRL har periodisering so...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, definition

Bokslut I kommentaren till K2 punkt 11.1 och KÅB punkt 10.1 anges ett antal vanliga exempel på tillgångar som klassificeras som finansiell anläggningstillgång vilket också överensstämmer med innehållet i kontogrupp 12 i BAS: Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag och gemensam...

arrow_forward
rr

Finansiellt leasingavtal

K3-regler Ett finansiellt leasingavtal är enligt K3 punkt 20.3 ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Investeringen i ett finansiellt leasingavtal redovisas som tillgån...

arrow_forward
rs

Fissionsspärr

arrow_forward
rr

Fjärrvärme

arrow_forward
rs

Flyttningsersättning

Definition Ersättning för flyttkostnader till en anställd som på grund av byte av verksamhetsort flyttar till ny bostadsort. Lagrum 11 kap. 27 § IL Kommentar Flyttningsersättning som arbetsgivaren betalar när en anställd flyttar till ny bostadsort på grund av byte av verksamhetsort är skattefr...

arrow_forward
rs

Fondaktierätt

Definition Rätt till nya aktier som ges ut i samband med fondemission. Lagrum 44 kap. 10 § och 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om fondaktierätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja fondak...

arrow_forward
Visar 3711 till 3720 av 5043 träffar.