Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Delägarbeskattad utländsk juridisk person

Definition En utländsk juridisk person, som enligt intern rätt i det land den har sitt säte, beskattas hos delägarna. Lagrum 5 kap. 2 a § IL Kommentar En delägarbeskattad utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig, det innebär att t.ex. ett fastighetsinnehav leder till att det uppkomme...

arrow_forward
rs

Makar och sambor

Lagrum 2 kap. 20 § IL Kommentar I inkomstskattelagen ska bestämmelser om makar också tillämpas på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn. Med barn avses även styvbarn och fosterbarn.

arrow_forward
rs

Omstämpling av aktier

Definition Genom anmälan till Bolagsverket kan en aktie av ett visst slag omvandlas till ett annat slag. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar En röststark A-aktie kan omstämplas till att bli en B-aktie genom en omvandling. Även preferensaktier kan stämplas om till vanliga aktier. Normalt sett är e...

arrow_forward
rm

Bolagskostnader

arrow_forward
rs

Premieåterbäring

Definition Återbäring från försäkringsgivare på grund av överkonsolidering. Kommentar HFD har slagit fast att återbäring av överskott från försäkringsrörelsen avseende pensionsförsäkringar inte ska reducera underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. Detsamma gäller återbäring som k...

arrow_forward
rs

Pensionsborgenär

arrow_forward
rs

Pensionsgäldenär

arrow_forward
rs

Förhöjt skatteavdrag

Definition Ett högre skatteavdrag än vad skattetabellen anger. Lagrum 11 kap. 21-22 §§ SFL Kommentar Den som betalar ut ersättning för arbete är i vissa fall skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag. Det gäller om - utbetalaren inte har hämtat in uppgift från Skatteverket om vilket skatteav...

arrow_forward
rs

Fastighetsavgift

arrow_forward
rs

Fri försäkring under tjänsteresa

arrow_forward
Visar 3701 till 3710 av 5129 träffar.