Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fondförsäkring

Definition En försäkring där försäkringstagaren själv kan välja hur kapitalet placeras. Lagrum 58 kap. 15 § IL

arrow_forward
rr

Kassaregister - förvaring

I 6 kap. SKVFS 2014:10 återfinns bestämmelserna om hur kassaregister etc ska förvaras. Enligt 1 § ska ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem förvaras i Sverige men får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige. Vid avyttring eller...

arrow_forward
rr

Kassaregister - skyldighet att använda

Sedan 2010 gäller att alla som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav (ett certifierat kassaregister), se 39 kap. 4 § SFL. Bestämmelserna om kassaregister fanns tidigare i en egen lag, ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - tillsyn

Skatteverket utövar enligt 42 kap. 3 § SFL tillsyn över att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att kassaregister som används i en verksamhet uppfyller föreskrivna krav. Enligt 42 kap. 4 § SFL har Skatteverket för sin tillsyn rätt att få tillträde...

arrow_forward
rr

Kassaterminal

Kassaterminal utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kassasystem

Kassasystem utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kilometerskatt

arrow_forward
rr

Kompanjonavtal

arrow_forward
rr

Komplementär

En komplementär svarar för ett handelsbolags förbindelser utan begränsning till skillnad från en kommanditdelägare som har begränsat sitt ansvar. Se 1 kap. 2 § lag om handelsbolag och enkla bolag.

arrow_forward
rs

Butiksinredning

arrow_forward
Visar 3691 till 3700 av 5043 träffar.