Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Omkostnadsbelopp

Definition Det belopp man drar av vid kapitalvinstberäkningen. Lagrum 44 kap. 14 § IL Kommentar Omkostnadsbeloppet är den ursprungliga anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. För aktier beräknas omkostnadsbeloppet genom genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Tänk på Det är bara...

arrow_forward
rs

Kapitaltillskott

Definition Ökar eget kapital utan att företaget gjort någon motprestation, kan komma även från andra än aktieägaren. Kommentar Begreppet kapitaltillskott används i reglerna om underskott för att avgöra om hela eller delar av föregående beskattningsårs underskott ska reduceras med en beloppsspärr....

arrow_forward
rs

Intäktsränta

arrow_forward
rs

Ersättningsbostad

arrow_forward
rs

Handel med fastigheter

Definition Verksamhet som går ut på att köpa och sälja fastigheter med vinstsyfte. Lagrum 27 kap. IL Kommentar I 27 kapitlet IL finns regler som gäller för dem som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det finns ingen särskild definition för vad som avses med handel med fastigh...

arrow_forward
rs

Ränteavdragsbegränsningsregler

Definition Begränsar möjligheten att få positiva skatteeffekter genom att flytta resultat genom räntebetalningar. Lagrum 24 kap. 16-20 §§ IL Kommentar Den 1 januari 2019 infördes förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Det är när två företag är i intressegemenskap med varandra som räntor kan...

arrow_forward
rs

Förnödenheter

arrow_forward
rs

Verksam i betydande omfattning

Definition En person anses som verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Av förarbetena framgår att företagsledare och andra ledande befattningshavare regelmässigt är att anse som ...

arrow_forward
rs

Sparat fördelningsbelopp

arrow_forward
rs

Delägarbeskattad utländsk juridisk person

Definition En utländsk juridisk person, som enligt intern rätt i det land den har sitt säte, beskattas hos delägarna. Lagrum 5 kap. 2 a § IL Kommentar En delägarbeskattad utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig, det innebär att t.ex. ett fastighetsinnehav leder till att det uppkomme...

arrow_forward
Visar 3691 till 3700 av 5129 träffar.