Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

arrow_forward
§

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

arrow_forward
§

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

arrow_forward
§

Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

arrow_forward
§

Lag (2018:1653) om företagsnamn

arrow_forward
§

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

arrow_forward
rs

Arbetsmåltider

Definition En måltid som arbetsgivaren bekostar i direkt anslutning till ett arbetsmöte. Kommentar Arbetsgivaren kan bjuda de anställda på en måltid skattefritt i samband med intern representation, t.ex. vid informationsmöten eller planeringskonferenser. Exempel på informationsmöten är när arbets...

arrow_forward
rs

Arbetsredskap

Definition Redskap som en anställd behöver för att utföra sitt arbete. Lagrum 11 kap. 8 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar En anställd kan använda arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk utan att bli förmånsbeskattad. För att undvika förmånsbeskattning för det privata nyttj...

arrow_forward
rr

Pensionsavsättning

Ett pensionsåtagande är ett resultat av ett avtal med anställda om en ersättning som utgår efter avslutad anställning. Anställda arbetar normalt upp denna rätt under sin anställningstid och företaget kostnadsför detta löpande. Ett pensionsåtagande kan lösas på en mängd olika sätt men några vanliga ...

arrow_forward
rr

Bidrag

Bidrag utgörs av offentligt stöd och andra bidrag. Det finns idag ett stort antal olika bidragsformer (bidrag, stöd, lån) inom näringslivet och även ett stort antal olika skatteregler kring erhållna respektive lämnade bidrag, se Rätt Skatt och Rätt Moms. Information om olika slags stöd och bidrag k...

arrow_forward
Visar 361 till 370 av 5129 träffar.