Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Borgensåtagande

Borgen är en form av lämnad säkerhet för att ett lån eller annan skuld kommer att återbetalas. Ägarna kan gå i borgen för företagets lån/krediter. Företag kan också lämna borgen för kunders eller anställdas lån hos olika kreditinstitut. Om inte gäldenären/låntagaren kan betala sin skuld, kan den so...

arrow_forward
rr

Branschavgifter

arrow_forward
rr

Broavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett särskilt konto för personbilskostnader (huvudkonto 5610) respektive lastbilskostnader (huvudkonto 5620). Vid behov av särredovisning kan i stäl...

arrow_forward
rr

Bundet eget kapital

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. Aktiekapitalet i ett aktiebolag, insatskapitalet i en ekonomisk förening och stiftelsekapitalet i en stiftelse utgör eget kapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas eget kapital in i...

arrow_forward
rr

Butiksinredning

Löpande bokföring Inredning och inventarier i butiker och varuhus, vilka inte omsätts i verksamheten, räknas normalt till butikens/varuhusets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgiften för inköpet aktiveras och belastar resultaträkningen enligt ÅRL genom årliga avskrivningar, avskrivni...

arrow_forward
rr

Lokaltillbehör

Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs ...

arrow_forward
rs

Halvdagstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa för halv dag. Kommentar Halvdagstraktamente kan bara bli aktuellt för - avresedagen, om tjänsteresan startar kl. 12.00 eller senare, och - hemresedagen, om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

arrow_forward
rl

Skyddskommitté

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

arrow_forward
rr

Tömningskvitto

arrow_forward
rs

Tröghetsregeln

arrow_forward
Visar 3681 till 3690 av 5043 träffar.