Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Bolagssekreterare

I utländsk bolagsrätt förekommer ibland en permanent inrättad roll som bolagssekreterare med uppgift att bland annat se till att styrelsearbetet sköts och dokumenteras på det sätt som förutsätts enligt lag och andra bestämmelser. I svensk bolagsrätt saknas en fast roll som bolagssekreterare. Det ha...

arrow_forward
rb

Företagsbesiktning

Definition Företagsbesiktning är en metod för att inhämta och analysera information om ett företags egenskaper och risker inför förhandling och beslut om en väsentlig affärstransaktion rörande företaget. Företagsbesiktning är ett vanligt verktyg i näringslivet som används för att identifiera och ...

arrow_forward
rb

Föranmälan till bolagsstämma

Definition Ett aktiebolag kan kräva att aktieägare ska föranmäla sitt deltagande vid bolagsstämmor om det finns en bestämmelse om detta i bolagsordningen. Huvudregeln är att aktieägare har rätt att delta i bolagstämman om han eller hon är införd i aktieboken, så krav på föranmälan är en avvikelse f...

arrow_forward
rb

Företagsvärdering

Företagsvärdering omfattar olika metoder för att uppskatta ett Marknadsvärde på ett företag och görs i samband med olika transaktioner, bland annat företagsförvärv, nyemissioner, börsintroduktion och incitamentsprogram. En grundläggande indelning av värdering är att skilja på fundamental värderin...

arrow_forward
rb

Företagshemlighet

Definition Företagshemlighet kan allmänt beskrivas som information om ett företags affärsverksamhet, som om den avslöjas skadar företaget konkurrensmässigt. Den nya lag om företagshemligheter, som trädde ikraft 1 juli 2018 (baserat på ett EU-direktiv), har fyra krav på information för att den ska ...

arrow_forward
rb

Företagsnamn på främmande språk

Definition Företagsnamn på främmande språk är ett bolags Företagsnamn uttryckt på ett annat språk. Företagsnamn på främmande språk kan även kallas parallellfirma (vilket var beteckningen fram till och med 2018). Företagsnamn på främmande språk ska vara en så direkt översättning som möjligt. Om fir...

arrow_forward
rb

Företrädesemission

Definition Företrädesemission innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper med Företrädesrätt för aktieägare. Motsatsen till företrädesemission är Riktad emission.

arrow_forward
rb

Företrädesrätt för aktieägare

Definition Företrädesrätt för aktieägare är den rätt som existerande aktieägare har till nya aktier och andra bolagsrättsliga värdepapper som ett bolag ger ut. Företrädesrätten gäller normalt sett i proportion till aktieägarnas nuvarande aktieinnehav, det vill säga de har rätt att få det antal värd...

arrow_forward
rl

Kiropraktor

arrow_forward
rl

Privat bil

Lag En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Regler för detta finns i inkomstskatt...

arrow_forward
Visar 3671 till 3680 av 5043 träffar.