Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

EU-fördraget

Definition Reglerar de konstitutionella funktionerna inom EU. Kommentar EU-fördraget reglerar hur samarbetet inom EU ska ske. Fördraget reglerar till exempel hur lagstiftningsprocessen ska gå till. Enskilda medborgare eller juridiska personer kan inte åberopa EU-fördraget vid rättstillämpning.

arrow_forward
rs

Eurobokföring

arrow_forward
rs

Exemptavtal

Definition En reglering i dubbelbeskattningsavtal som helt undantar en viss inkomst från beskattning i ett land. Lagrum Regleringarna framgår av den lag som implementerat respektive dubbelbeskattningsavtal. Kommentar I de olika dubbelbeskattningsavtalen finns olika metoder för att undanta en in...

arrow_forward
rr

Förvärvad immateriell tillgång

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 2 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år. En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till ...

arrow_forward
rr

Garageersättning

Löpande bokföring För anställda kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 5012 Hyra, garage. Alternativt kan konto 5010 Lokalhyra debiteras. För företagsledare i fåmansföretag kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar. Bokslut ...

arrow_forward
rr

Garderobsavgifter

Vid restaurang-, konsert-, teaterbesök och liknande i samband med representation är det vanligt att en besökare får betala separat garderobsavgift. Om garderobsavgiften betalas separat erhålls ett kvitto. Garderobsavgiften ingår i den bokförda representationskostnaden på konto 6070.

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanfö...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - kontantförsäljning

Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får enligt 5 kap. 6 § BFL inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får i sådana fall enligt lagtexten utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - myntautomat

Vid försäljning från myntautomat, exempelvis en parkeringsautomat, får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.5, den gemensamma verifikationen omfatta mer än en dags försäljning trots att BFL anger att den gemensamma verifikationen ska omfatta en dags försäljning. I praktiken innebär detta att den gemensamma ...

arrow_forward
rr

Gemenskapsinterna förvärv

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms

arrow_forward
Visar 3661 till 3670 av 5043 träffar.