Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Saklig grund

arrow_forward
rr

Samlingsplan

En samlingsplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.4 en dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden mellan bokföringssystemets delar. Samlingsplanen ingår i företagets systemdokumentation.

arrow_forward
rl

Skattefritt traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
rr

Noterade företag

Noterade företag är en vanlig benämning på företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. För närvarande avses Nasdaq Stockholm samt NGM Equity. Dessa företag måste enligt den så kallade IAS-förordningen tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. De ska också till...

arrow_forward
rr

Obligationer - försäljning

Obligationslån innebär att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Obligationslån är normalt långfristiga lån för utgivaren som grundar ...

arrow_forward
rr

Obruten verifikationsnummerserie

arrow_forward
rl

Reseersättning

När en anställd är på resa för arbetsgivarens räkning, tjänsteresa, ska arbetsgivaren ersätta de merkostnader som den anställde får på grund av tjänsteresan. Det kan vara direkta utlägg som hotellkostnad, taxiresor m.m. Arbetsgivaren ska också ersätta merkostnader som kan uppkomma på grund av att...

arrow_forward
rl

Sjukbidrag

När en anställd har varit sjuk under en längre tid gjordes tidigare en utredning om sjukpenningen skulle bytas mot sjukbidrag. Sjukbidrag har nu ersatts av aktivitetsersättning eller sjukersättning.

arrow_forward
rl

Politiska uppdrag

Lag En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt ...

arrow_forward
rr

Ränteförmån

Löpande bokföring Konto 7386 Subventionerad ränta debiteras med den subventionerade ränta som utgör ränteförmån och konto 8418 Avdragspost för räntesubventioner krediteras. Se uppslagsordet Ränteförmån i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 3651 till 3660 av 5129 träffar.