Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Lastbilskostnader

Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda lastbilar består normalt av leasingkostnader, drivmedel, service- och underhåll, försäkring och skatt samt liknande kostnader. Angående företagets utgifter för personbilar, personbilskostnader. Löpande bokföring Lastbilskostnader kan ...

arrow_forward
rl

Covid-19, tillfälliga åtgärder

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset för både företag och privatpersoner lade regeringen under 2020 fram flera olika typer av stöd som antogs av Riksdagen. Många av åtgärderna förlängdes i flera omgångar under 2021 men de flesta avslutades per 30 september. I ...

arrow_forward
rm

Uthyrning av personal

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande (191217, dnr: 202 509913-19/111) om moms vid uthyrning av personal. Enligt Skatteverket ska bedömningen av om en tjänst utgör uthyrning av personal göras på samma sätt oavsett vilken annan bestämmelse i momslagen som berörs. Det här betyder i prakti...

arrow_forward
rm

Personaltidning

arrow_forward
rm

Pedagogisk aktivitet

arrow_forward
rm

Ingående skatt

arrow_forward
rm

Företagsförmedling

arrow_forward
rm

Medlemsblad

arrow_forward
rr

Byggarbetsplats

Med byggarbetsplats menas enligt 39 kap. 2 § SFL en plats där byggverksamhet bedrivs.

arrow_forward
rr

Egen förvaltning, stiftelse

Egen förvaltning är ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en eller flera fysiska personer, se 2 kap. 2 § SL. Dessa fysiska personer bildar stiftelsens styrelse och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen ans...

arrow_forward
Visar 3641 till 3650 av 5129 träffar.