Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Registrering till moms

arrow_forward
rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
rl

Oregelbundet arbete/extra

Avtal I vissa branschavtal har man centralt förhandlat fram anställningsformer som avviker från regler i lagen om anställningsskydd t.ex. i avtal för Hotell- och restauranganställdas förbund (HRF) finns en anställningsform som kallas oregelbundet arbete/extra. Denna anställningsform innebär att en ...

arrow_forward
rm

Retroaktivt avdrag

Retroaktiv avdragsrätt innebär att moms som belöper på ny-, till- eller ombyggnadskostnader avseende fastighet får dras av inom tre år från utgången av det kalenderår då det utförts sådana arbeten och till dess fastighetsägaren medgetts skattskyldighet för uthyrning. På detta sätt kan t.ex. momsen ...

arrow_forward
rl

Omfattande tjänstekörning

En anställd som har omfattande tjänstekörning med tjänstebilen kan få nedsättning av förmånsvärdet.

arrow_forward
rm

Rörelseliknande former

Den 1 juli 2013 harmoniserades momslagen med EU:s mervärdesskattedirektiv. Efter anpassningen av momslagen har bland annat begrepp som ”yrkesmässig verksamhet”, ”näringsidkare” och ”företagare” tagits bort och ersatts med begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. Även begreppet...

arrow_forward
rm

Transporthandling

När en säljare redovisar en omsättning som export av varor eller som en EU-leverans av varor, tas i flera fall ingen svensk moms ut utan beskattningen sker i mottagarlandet. Säljaren måste kunna visa eller göra sannolikt att varorna har levererats till denna plats utanför EU om det är export eller ...

arrow_forward
rm

Kommunkontosystem

Dagens system kallas för ”momsersättning till kommuner”. Före år 2003 kompenserades kommunerna genom det s.k. kommunkontosystemet. Systemet innebar att kommunerna själva fick finansiera kompensationen genom avgifter. Från den 1 januari 2003 läggs ersättningen in på statsbudgetens inkomstsida och ...

arrow_forward
rb

Uppskjuten bolagsstämma

arrow_forward
rm

Koncernslussning

arrow_forward
Visar 3611 till 3620 av 5043 träffar.