Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Covid-19, tillfälliga åtgärder

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset för både företag och privatpersoner lade regeringen under 2020 fram flera olika typer av stöd som antogs av Riksdagen. Många av åtgärderna förlängdes i flera omgångar under 2021 men de flesta avslutades per 30 september. I ...

arrow_forward
rs

Förbjudna lån

arrow_forward
rs

Intäktsränta

arrow_forward
rm

Medlemsland

arrow_forward
rm

Medlemsblad

arrow_forward
rb

Stämmoprotokoll

Definition Stämmoprotokollet är en skriftlig redogörelse av vad som hänt rent formellt på en bolagsstämma och ska särskilt informera om de materiella beslut som fattats på stämman. Det är tvingande att föra protokoll på bolagsstämma och lagreglerna om stämmoprotokoll vid bolagsstämma finns i 7 kap....

arrow_forward
rm

Volymrabatt

arrow_forward
rl

Familjeskydd

arrow_forward
rs

Realränteobligationer

Definition Räntebärande värdepapper som är skyddat mot inflation. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar Realränteobligationer emitteras till underkurs. Under löptiden betalas ingen ränta ut löpande. På slutdagen återbetalas det nominella beloppet med tillägg av ett belopp motsvarande inflationen unde...

arrow_forward
rs

Förhöjt skatteavdrag

Definition Ett högre skatteavdrag än vad skattetabellen anger. Lagrum 11 kap. 21-22 §§ SFL Kommentar Den som betalar ut ersättning för arbete är i vissa fall skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag. Det gäller om - utbetalaren inte har hämtat in uppgift från Skatteverket om vilket skatteav...

arrow_forward
Visar 3611 till 3620 av 5129 träffar.