Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Direkt effekt

Definition En bestämmelse i ett EU-direktiv som kan tillämpas direkt av fysisk eller juridisk person inför domstol eller myndighet. Kommentar Ett EU-direktiv riktar sig till medlemsländerna och dessa ska inom föreskriven tid göra om direktivet till nationell lagstiftning. Enskilda medborgare elle...

arrow_forward
ra

Ideell förening

Samverkan mellan människor kan ske på olika sätt. Inom juridiken talar man om associationer när människor avtalar om att samverka för ett gemensamt ändamål. Bolag och föreningar är de två vanligaste associationerna. Det finns många olika slag av föreningar. De brukar indelas i ideella och ekonomis...

arrow_forward
ra

Skatteverket

arrow_forward
rb

Trädabolag

Definition Trädabolag, eller karensbolag, är ett bolag som har upphört med sin verksamhet för att aktieägaren efter viss tid ska kunna överföra kapital till en lägre skattesats. Trädabolag är alltså ett skattemässigt upplägg som innebär att utdelning av så kallade okvalificerade andelar i ett bol...

arrow_forward
rr

Hemresor

Se uppslagsordet Hemresor i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Organisationsnummer

Definition Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer. Det är motsvarigheten till personnummer för organisationer. Organisationsnummer ska fastställas för bolagsformer som är juridiska personer, det vill säga aktiebolag, europabolag och handelsbolag (inklusive kommanditbo...

arrow_forward
ra

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem på en arbetsplats innebär negativa konsekvenser för arbetsmiljön och arbetets utförande. För att i största möjliga utsträckning undvika samarbetsproblem gäller det att ha en välorganiserad arbetsplats med tydliga arbetsinstruktioner. Det är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar e...

arrow_forward
rs

Fastighetskostnader

Definition Periodiserade utgifter kopplade till förvaltning av fastigheter. Lagrum 16 kap. 1 § och 19 kap. IL Kommentar När man bedriver fastighetsförvaltning finns olika typer av kostnader som kvittas mot intäkterna från fastigheten. Löpande kostnaderReparation och underhåll är ofta en stor ...

arrow_forward
rr

Låneförbud

arrow_forward
rl

Enmansföretag

Lag Växa-stödLagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lagen började gälla den 1 januari 2017 och gällde t o m utgången av 2021...

arrow_forward
Visar 3601 till 3610 av 5129 träffar.