Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Överteckning

Definition Överteckning sker när antalet aktier eller värdepapper som tecknas av de teckningsberättigade överstiger det antal som kan ges ut enligt emissionsbeslutet. Vid överteckning ska aktierna fördelas mellan dem som tecknat aktier i förhållande till det antal aktier som de redan äger. Om det...

arrow_forward
rr

Hemresor

Se uppslagsordet Hemresor i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Organisationsnummer

Definition Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer. Det är motsvarigheten till personnummer för organisationer. Organisationsnummer ska fastställas för bolagsformer som är juridiska personer, det vill säga aktiebolag, europabolag och handelsbolag (inklusive kommanditbo...

arrow_forward
ra

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem på en arbetsplats innebär negativa konsekvenser för arbetsmiljön och arbetets utförande. För att i största möjliga utsträckning undvika samarbetsproblem gäller det att ha en välorganiserad arbetsplats med tydliga arbetsinstruktioner. Det är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar e...

arrow_forward
rs

Fastighetskostnader

Definition Periodiserade utgifter kopplade till förvaltning av fastigheter. Lagrum 16 kap. 1 § och 19 kap. IL Kommentar När man bedriver fastighetsförvaltning finns olika typer av kostnader som kvittas mot intäkterna från fastigheten. Löpande kostnaderReparation och underhåll är ofta en stor ...

arrow_forward
rr

Låneförbud

arrow_forward
rl

Enmansföretag

Lag Växa-stödLagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lagen började gälla den 1 januari 2017 och gällde t o m utgången av 2021...

arrow_forward
rs

EES-området

Definition De länder som tillhör EU och även de som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen. Kommentar De länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen är, förutom EU-länderna, Norge, Lichtenstein och Island. Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, D...

arrow_forward
rl

Covid-19, tillfälliga åtgärder

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset för både företag och privatpersoner lade regeringen under 2020 fram flera olika typer av stöd som antogs av Riksdagen. Många av åtgärderna förlängdes i flera omgångar under 2021 men de flesta avslutades per 30 september. I ...

arrow_forward
rb

Euroclear Sweden

Definition Euroclear Sweden AB, tidigare Värdepapperscentralen (VPC), är den enda värdepapperscentralen i Sverige. Euroclear ägs av Euroclear SA/NV, en del av Euroclear Group, som är användarägt och baserat i Belgien. Euroclear är en tjänsteleverantör för emittenter, banker, fondkommissionärer oc...

arrow_forward
Visar 3591 till 3600 av 5129 träffar.