Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

arrow_forward
rs

Avgift till arbetsgivarorganisation

Definition Medlemsavgift till en arbetsgivarorganisation. Lagrum 16 kap. 13 § IL Kommentar Den del av medlemsavgiften som avser medel för konfliktändamål är avdragsgill för arbetsgivaren. Resterande del är en ej avdragsgill kostnad. Deklaration Avgift som inte är avdragsgill återläggs i NE-bl...

arrow_forward
§

Arbetstidslag (1982:673)

arrow_forward
§

Lag (1991:1047) om sjuklön

arrow_forward
§

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

arrow_forward
§

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

arrow_forward
rl

Aktier

Om en anställd på grund av sin anställning erbjuds att i framtiden förvärva aktier i det företag som han är anställd i, kallas detta en personaloption. Bestämmelser om beskattning av en personaloption finns i inkomstskattelag (1999:1229). Läs mer om aktier i Rätt Bolagsrätt och beskattning i Rätt ...

arrow_forward
rl

Avbrott under pågående tjänsteresa

Med tjänsteresa menas att arbetsgivare beordrar en anställd att utföra arbete på annan ort än där den anställde har sitt tjänsteställe. Under tjänsteresa kan arbetsgivaren betala traktamente till den anställde, men om tjänsteresan pågår i mer än tre månader minskas traktamentesbeloppet till 70 proc...

arrow_forward
ra

Arbetsgivarorganisation

Definition Med arbetsgivarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetsgivare. Precis som fallet är med arbetstagarorganisationer är en arbetsgivarorganisation normalt en ideell förening med stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juri...

arrow_forward
rr

Pensionsavsättning

Ett pensionsåtagande är ett resultat av ett avtal med anställda om en ersättning som utgår efter avslutad anställning. Anställda arbetar normalt upp denna rätt under sin anställningstid och företaget kostnadsför detta löpande. Ett pensionsåtagande kan lösas på en mängd olika sätt men några vanliga ...

arrow_forward
Visar 351 till 360 av 5129 träffar.