Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Tandvård

arrow_forward
rb

Koncernbidrag

Definition Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att utjämna resultatskillnader. Motivet bakom koncernbidrag är att koncernbildningar inte ska diskrimineras skattemässigt i jämförelse med integrerade företag (den så kallade neutrali...

arrow_forward
rb

Ajournering

Definition Ajournering är ett tillfälligt uppehåll i ett möte. Är det beslut, ett eller flera, som skjuts upp kallas det Bordläggning. Ajourneringen kan vara en kort rast för förtäring eller liknande, men det kan också vara för en längre tid och fortsatt möte sättas till ett senare datum. I bola...

arrow_forward
rr

Förutbetalda intäkter och kostnader

arrow_forward
rr

Interimsfordringar/interimsskulder

Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa ef...

arrow_forward
§

Socialavgiftslag (2000:980)

arrow_forward
§

Skatteförfarandelag (2011:1244)

arrow_forward
rs

Gränsbelopp

Definition Ett belopp som ska anses motsvara normal avkastning på kvalificerade andelar. Lagrum 57 kap. 10 § IL Kommentar Gränsbelopp ska beräknas för kvalificerade andelar och består av två delar: årets gränsbelopp samt sparat utdelningsutrymme uppräknat med tre procentenheter. Vid tillämpnin...

arrow_forward
rl

Innehålla lön

Arbetsgivaren ska betala ut lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag. Löneutbetalningsdagen kan variera mellan olika företag och olika avtalsområden. Normalt ska lönen vara tillgänglig för den anställde senast tre bankdagar för den sista dagen i månaden. Om arbetsgivaren in...

arrow_forward
rl

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Arbetsgivare som tecknat avtal med ett LO-förbund eller arbetsgivare som har ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK, ett s.k. tjänstemannaavtal, är skyldiga att teckna tjänstegrupplivförsäkring, TGL för sina anställda. TGL är en livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp om den ...

arrow_forward
Visar 351 till 360 av 5043 träffar.