Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Körjournal

Vid olika tillfällen måste en anställd kunna visa hur många mil i tjänsten respektive hur många mil privat han har kört. Detta görs genom att den anställd noterar all körning i en körjournal. I en körjournal ska följande uppgifter finnas noterade: mätarställning vid årets början datum klocks...

arrow_forward
rs

Korrigeringsregeln

Definition Möjlighet för Skatteverket att öka beskattningen för ett svenskt företag med hänvisning till att prissättningen mellan närstående parter inte är marknadsmässig. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvi...

arrow_forward
rm

Kortavgift

arrow_forward
rs

Korttidspermittering

Definition När arbetsgivare minskar anställdas arbetstid och får stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Kommentar Många företag har drabbats hårt av coronapandemin. För att företagen ska kunna behålla sin personal i stället för att säga upp dem har statens subvention vid korttidspe...

arrow_forward
rr

Kost och logi

Utgifter för kost och logi (hotellrum) i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. För privat övernattning, som ej medfört kostnader, ersätts den anställde genom traktamentsersättningen, traktamenten. Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri...

arrow_forward
rs

Korttidsinventarier

arrow_forward
rl

Kostavdrag

Då traktamente utbetalas under en tjänsteresa ska traktamentet reduceras om arbetsgivaren betalar måltider.

arrow_forward
rs

Kostnadsplusmetoden

Definition Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar I en transaktion där man köper in en produkt av ett företag i intressegemenskap och sedan bearbetar denna produkt är kostnadspl...

arrow_forward
rs

Kostnadsersättning

Definition Ersättning från arbetsgivaren för gjorda utlägg i tjänsten. Kommentar Kostnadsersättningar betalas ibland ut av arbetsgivare för att täcka utlägg som anställda gör i tjänsten, t.ex. privata telefonsamtal, bredbandsuppkoppling, bilersättning m.m. Ersättningen ska motsvara den anställdes...

arrow_forward
ra

Kränkning

Definition Inom arbetsrätten förekommer ordet kränkning i flera sammanhang. Vid olaga diskriminering kränker man en persons rättigheter genom att behandla denne på ett sätt man inte behandlar någon annan i en jämförbar situation. En persons lagliga rätt kan också bli kränkt till exempel genom att ...

arrow_forward
Visar 3581 till 3590 av 5043 träffar.