Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Omvandling

Definition Genom en transaktion övergår en tillgång till att bli en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar När en ägare byter en tillgång mot en annan sker en avyttring och transaktionen ska beskattas. Marknadsvärdet på den tillbytta tillgången är intäkten och mot den drar man av sitt anskaffn...

arrow_forward
rs

Lokalanställd

Definition En anställd som bor eller vistas i det land där arbetet utförs. Lagrum Socialavgiftslagen, SAL Kommentar Den som utger ersättning för arbete i Sverige ska betala arbetsgivaravgifter.

arrow_forward
rl

Utomlands bosatt som arbetar i Sverige

En svensk arbetsgivare som anställer en person som bor utomlands ska i normalfallet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter beräknade på de lönesummor som betalas ut för arbete i Sverige. Undantag finns från huvudregeln. En inkomst kan vara skattebefriad på grund av ett skatteavtal mella...

arrow_forward
rs

Nyttjanderätt

Definition Tidsbegränsad upplåtelse av tillgång. Lagrum 15 kap. 1 § och 19 kap. 26-29 §§ IL Kommentar En intäkt från en upplåtelse av nyttjanderätt är skattepliktig. Om nyttjanderätten upplåts på obegränsad tid är det fråga om allframtidsupplåtelser och en sådan beskattas som en avyttring. En ...

arrow_forward
rr

Personalbonus

arrow_forward
rr

Noter enligt IFRS

IFRS innehåller dels allmänna bestämmelser om noter i IAS 1, vilket återges nedan, dels notkrav i olika standarder. Vissa standarder, exempelvis IFRS 7, fokuserar på notupplysningar. Här återges enbart generella bestämmelser om noter i IAS 1. Noterna ska enligt IAS punkt 112 innehålla information ...

arrow_forward
rs

Direkt effekt

Definition En bestämmelse i ett EU-direktiv som kan tillämpas direkt av fysisk eller juridisk person inför domstol eller myndighet. Kommentar Ett EU-direktiv riktar sig till medlemsländerna och dessa ska inom föreskriven tid göra om direktivet till nationell lagstiftning. Enskilda medborgare elle...

arrow_forward
ra

Ideell förening

Samverkan mellan människor kan ske på olika sätt. Inom juridiken talar man om associationer när människor avtalar om att samverka för ett gemensamt ändamål. Bolag och föreningar är de två vanligaste associationerna. Det finns många olika slag av föreningar. De brukar indelas i ideella och ekonomis...

arrow_forward
ra

Skatteverket

arrow_forward
rb

Trädabolag

Definition Trädabolag, eller karensbolag, är ett bolag som har upphört med sin verksamhet för att aktieägaren efter viss tid ska kunna överföra kapital till en lägre skattesats. Trädabolag är alltså ett skattemässigt upplägg som innebär att utdelning av så kallade okvalificerade andelar i ett bol...

arrow_forward
Visar 3581 till 3590 av 5129 träffar.