Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Försvarsmaktsanställningar

Enligt lag om vissa försvarsmaktsanställningar omfattas gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten av vissa särskilda bestämmelser i lagen. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser och anställningsskyddslagen är tillämplig med de undantag som följer av ...

arrow_forward
rs

Korttidsinventarier

arrow_forward
rm

Oäkta kommissionärsföretag

Definition Det finns skattemässigt ett slags kommissionärsförhållande som regleras i 36 kap. 3 § inkomstskattelagen. Med kommissionärsföretag i det avseendet förstås att ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening driver verksamhet i eget namn uteslutande för ett eller flera andra bol...

arrow_forward
rs

Skatteavtal

Definition Ingås mellan ett eller flera länder i syfte att fördela beskattningsrätten i olika situationer och därmed minska risken för  internationell dubbelbeskattning. Lagrum De olika avtalen utgör lagtext genom att de lagts in i propositioner och beslutats av riksdagen. Kommentar Ett skattea...

arrow_forward
rl

Säsongsarbete

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. När arbetet är beroende av en viss säsong eller viss årstid, t.ex. inom turistnäringen där verksamheten bara förekommer under sommarhalvåret, kan avtal tecknas om tidsbegränsad anställni...

arrow_forward
rr

Försäljning av varor

arrow_forward
rl

Företagsregister

Oavsett om lönesystemet är avsett för ett litet eller stort företag är systemen likartat uppbyggda.

arrow_forward
rb

Närvarolista på bolagsstämma

Definition Närvarolista är den förteckning av närvarande aktieägare som skapas vid inregistreringen av aktieägarna som faktiskt kommit till en bolagsstämma. Närvarolistan används för att fastställa en Röstlängd. Närvarolistan skiljer sig vanligtvis från den Anmälningslista som bara redovisar de s...

arrow_forward
rr

Rörelsesegment

K4-regler Ett rörelsesegment är enligt IFRS 8 punkt 5 en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag), vars rörelseresultat regelbundet grans...

arrow_forward
rs

Marknadsmässig ersättning

arrow_forward
Visar 3571 till 3580 av 5043 träffar.