Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Förtida inlösen av lån

Definition Slutbetalning av ett lån i förtid. Lagrum 42 kap. 7 § IL Kommentar När man betalar av ett lån i förtid får man normalt betala s.k. ränteskillnadsersättning till kreditgivaren. Det är en kompensation till kreditgivaren för uteblivna räntebetalningar. Ränteskillnadsersättning behandlas...

arrow_forward
rr

Årsavgift

arrow_forward
ra

Yrkeshemlighet

Definition Med yrkeshemlighet avses en hemlighet hänförlig till visst bolag eller arbetsgivare. Enligt förarbetena till anställningsskyddslagen kan avskedande ske vid avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen kan tålas i något rättsförhållande. Ett exempel på en sådan situation ...

arrow_forward
rr

Börskostnader

arrow_forward
rr

Samiavgifter

En person som har medverkat på en inspelning, exempelvis som musiker, dirigent eller soloartist, har rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen är ansluten till Sami. Sami samlar in pengar från olika verksamheter såsom butiker, gym och restauranger samt från r...

arrow_forward
rl

Frisörbranschen

De som driver företag inom bl.a. restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rs

Kvalificerad tomtrörelse

Definition Försäljning av tomter från markområde som från början varit avsedd att styckas av och säljas. Lagrum 27 kap. 10 § IL Kommentar Om en fysisk person säljer en tomt är huvudregeln att beskattningen ska ske i inkomst av kapital. Beskattningen i inkomst av kapital är väsentligt lägre än f...

arrow_forward
rl

Löneförskott

Om något har blivit fel i den ordinarie lönekörningen eller om något har missats som gör att den anställde inte fått betalt för det som hen tjänat in under månaden, t.ex. övertidsersättning kan det bli aktuellt att betala ut ett löneförskott. Vid utbetalning av ett löneförskott ska preliminärskatt...

arrow_forward
rm

Fastighetsuthyrning

arrow_forward
rs

Räntebidrag

Definition Statligt bidrag som kan betalas ut för ombyggnad av bostäder. Lagrum 19 kap. 13, 23-25 §§ och 29 kap. 14 § IL Kommentar Ett räntebidrag är en skattepliktig ersättning. Om det fattas ett beslut om att bidraget ska betalas tillbaka är återbetalningen en avdragsgill kostnad. De utgif...

arrow_forward
Visar 3561 till 3570 av 5129 träffar.