Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Kvalificerad övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid, arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
rl

Kostavdrag

Då traktamente utbetalas under en tjänsteresa ska traktamentet reduceras om arbetsgivaren betalar måltider.

arrow_forward
rl

Kostnadsränta

Intäktsränta på överskott på skattekontot är borttagen.

arrow_forward
rl

Personallån

En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en anställd, t.ex. personallån. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Om den anställde erbjuds en förmånlig ränta på sitt personallån, kan en ränteförmån uppst...

arrow_forward
rl

Psykolog

arrow_forward
rb

Redovisningsvaluta

Definition Redovisningsvaluta är den valuta i vilken företag presenterar sina affärshändelser enligt bokföringslagen. Det finns endast två alternativ för redovisningsvaluta i svenska företag, svenska kronor eller euro. Tänk på Bolagsordningen behöver ange redovisningsvaluta endast om den är euro...

arrow_forward
rb

Riktad utdelning

Riktad utdelning kallas en ojämn fördelning av vinstutdelningen mellan aktieägarna. Det innebär att någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Riktad utdelning kallas även differentierad utdelning. Formellt sett strider riktad u...

arrow_forward
rb

Rösträtt

Definition Rösträtten är en av de centrala rättigheterna som tillkommer en ägare av aktier i ett aktiebolag. Rösträtten används på bolagsstämma. Genom rösträtten får aktieägaren därmed inflytande över bland annat bolagsstrukturen, funktionärsförsörjningen, förvaltningen och organisationen i bolaget...

arrow_forward
ra

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem på en arbetsplats innebär negativa konsekvenser för arbetsmiljön och arbetets utförande. För att i största möjliga utsträckning undvika samarbetsproblem gäller det att ha en välorganiserad arbetsplats med tydliga arbetsinstruktioner. Det är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar e...

arrow_forward
ra

Samhällsfarliga konflikter

En viktig grundsats inom arbetsrätten är att rätten att vidta stridsåtgärder är fri. Detta följer av en av våra grundlagar, regeringsformen. Enligt regeringsformen gäller att begränsningar av friheten att vidta stridsåtgärder endast kan ske genom lag eller kollektivavtal. Detta betyder exempelvis a...

arrow_forward
Visar 3551 till 3560 av 5043 träffar.