Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Livsvarig pension

Definition En pension som betalas ut så länge som den försäkrade lever.

arrow_forward
rs

Demonstrationer och visningar

arrow_forward
rs

Genomsnittlig statslåneränta

arrow_forward
rs

Dubbelbeskattningsavtal

arrow_forward
rr

Reell anskaffning

Begreppet används vid fusioner som inte avser fusion av helägt dotterbolag eller nedströmsfusion. Begreppet innebär en transaktion som leder till att ett bolag efter fusionen direkt eller indirekt äger tillgångar eller har skulder som det inte direkt eller indirekt ägde eller hade före fusionen. En...

arrow_forward
ra

Löneavdrag

Definition Löneavdrag innebär helt enkelt att arbetsgivaren gör avdrag på arbetstagarens lön. Det kan antingen vara på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan rätt till lön, att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens om avdraget eller i form av en disciplinär åtgärd. Skä...

arrow_forward
rr

Behandlingshistorik - kassaregister

Ett kassaregister är en del av bokföringssystemet och omfattas därför av bestämmelserna om behandlingshistorik i BFL. Det ska enligt 5 kap. 4 § SKVFS 2014:9 gå att ta fram aktuella uppgifter om programmeringar och inställningar som uppfyller BFL:s krav på behandlingshistorik, dvs. att det ska vara...

arrow_forward
rr

Korttidsarbete

K3-regler Enligt punkt 24.3 ska ett offentligt bidrag som inte är förenat med framtida prestation intäktsredovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget är uppfyllt. Det innebär enligt FAR att bidrag kan intäktsredovisning från och med ansökningsmånaden. Bidrag som avser månader före ansökni...

arrow_forward
rs

Schablonintäkt - investeringssparkonto

Definition Beskattningsunderlag för tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Lagrum 42 kap. 35-42 §§ IL Kommentar Investeringssparkonto är en sparform för aktier och andra slag av värdepapper. Vid sparande på investeringssparkonto är en vinst vid avyttring av värdepapper skattefri ...

arrow_forward
rr

Hemförsäljningsavtal

Ett hemförsäljningsavtal är enligt 39 kap. 2 § SFL avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe. En näringsidkare som säljer varor och tjänster genom hemförsäljningsavtal är enligt 39 kap. 5 § SFL undanta...

arrow_forward
Visar 3551 till 3560 av 5129 träffar.