Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Tjänsteresor

Löpande bokföring Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Kvitton för utlägg är företagets verifikation oavsett om företaget betalat direkt, via resebyrå eller via faktura från kontokortsföretag när en anställd b...

arrow_forward
rr

Tömningskvitto

arrow_forward
rr

Uppdrag, provisionsbaserat

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, alternativregeln

Löpande bokföring När fastprisuppdrag redovisas enligt alternativregeln debiteras konto 1470 Pågående arbeten med nedlagda utgifter för uppdrag som inte slutfakturerats. I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen krediteras normalt konto 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader. ...

arrow_forward
rr

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission ell...

arrow_forward
rr

Uppvärmning

arrow_forward
rr

Utlandsverksamhet

K3-regler En utlandsverksamhet är enligt K3 punkt 30.10 ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet. K4-regler En utlandsverksamhet är enligt IAS 21 punkt 8 en enhet som är ett dotterföretag, ett intresseföretag, ett samarbe...

arrow_forward
rr

Utställningar och mässor

Löpande bokföring Deltagande, anordnande samt utgifter för lokal-/monterhyra i samband med utställningar och mässor bokförs som reklam, t.ex. på konto 5940 Utställningar och mässor. Detta gäller även material och ersättningar till berörd, men ej anställd personal. Ersättning för utställningsmedverk...

arrow_forward
rr

Väderprognoser

Företag kan köpa väderprognoser från SMHI för att bättre kunna planera försäljning, personalbemanning vid kassorna och produktion. Dessa väderprognoser från SMHI kan redovisas inom kontogruppen för externa tjänster, t.ex. i debet på konto 6590 Övriga externa tjänster köpta tjänster.

arrow_forward
rr

Vägda genomsnittspriser

Att värdera till vägda genomsnittspriser innebär enligt 4 kap. 11 § ÅRL att företaget fastställer ett genomsnittligt anskaffningsvärde för den period som företaget anser vara lämpligt och värderar samtliga produkter som finns i lager till detta värde.

arrow_forward
Visar 3521 till 3530 av 5043 träffar.