Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Praktikanter

Löpande bokföring Utbetalning av lön till praktikanter bokförs som vanliga lönekostnader, löner och ersättningar. Erhållet offentligt bidrag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. (BAS 2020). I det fall hela lönen bekostas av staten och företaget inte utbetalar någon lön alls, sker ing...

arrow_forward
rl

Praktikgivare

För att öka möjligheterna för arbetslösa att få ett arbete kan arbetslösa anvisas arbetspraktik.

arrow_forward
rl

Premiepension

arrow_forward
rs

Primäravdrag

Definition Extra värdeminskningsavdrag på två procentenheter per år för hyreshus de första sex åren efter färdigställandet. Lagrum 19 kap. 5 a § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, går det att göra ytterligare värdeminskningsavdr...

arrow_forward
rl

Prioriteringsordning vid löneavdrag

Arbetsgivaren ska ibland göra olika avdrag från den anställdes nettolön. Om inte nettolönen räcker till för alla avdrag, ger man avdragen olika prioritet. Vid löneberedningen görs avdrag från månadslönen för eventuell frånvaro och tillägg för arbetad övertid, semester m.m. Resultatet av de här ber...

arrow_forward
rl

Prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
rr

Primäravdrag

Ett primäravdrag är enligt 19 kap. 5 a § IL ett tvingande värdeminskningsavdrag på hyreshus på 12 % som fördelas med 2 % per år i 6 år. Företag som tillämpar K3 eller IFRS beräknar uppskjuten skatt på primäravdragsbeloppet i den mån detta ger upphov till en temporär skillnad. BFN skriver följande p...

arrow_forward
rs

Prisbasbelopp

arrow_forward
rl

Privat bil

Lag En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Regler för detta finns i inkomstskatt...

arrow_forward
rr

Privata insättningar

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag tillskjuter egna medel vid starten och under verksamhetens gång, eller betalar företagets utgifter med egna medel, utgör detta en privat insättning. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter privata inkomster tillföras och bokföras i näringsver...

arrow_forward
Visar 3511 till 3520 av 5043 träffar.