Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Jobbskatteavdrag

Definition Skattereduktion på arbetsinkomster. Lagrum 67 kap. 5-9 §§ IL Kommentar Den som är obegränsat skattskyldig har rätt till jobbskatteavdrag. För dem som varit obegränsat skattskyldiga under en del av året proportioneras jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är en skattereduktion på a...

arrow_forward
rs

Rättelse av kontrolluppgift

Definition Korrigering eller borttagning av en tidigare lämnad kontrolluppgift. Kommentar Genom att lämna in en ny kontrolluppgift tas den gamla bort och de nya, korrekta uppgifterna kommer att ligga till grund för Skatteverkets beslut. Om man vill att en kontrolluppgift ska tas bort måste man s...

arrow_forward
rs

Resor till och från arbetet

arrow_forward
rs

Familjebeskattning

Definition Särskilda regler för att man inte ska kunna ”skatteplanera” genom att betala ut ersättning till familjemedlemmar för arbete m.m. som överstiger vad som är marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Lagrum 57 kap. 36 § och 60 kap. IL Kommentar Enskild näringsverksamhetErsättning fö...

arrow_forward
rs

Förhöjt prisbasbelopp

arrow_forward
rs

Bostadsaktiebolag

Definition Aktiebolag bildat före 1930 som tillhandahåller bostäder till sina ägare. Kommentar Det finns fortfarande bostadsrätter i bostadsaktiebolag. Enligt äldre rätt kunde man använda aktiebolag när man upplät bostadsrätter. För innehavarna av bostadsrätterna är det ingen skillnad ur ett ska...

arrow_forward
rs

Skada på inventarier

Definition Förändring av inventariers prestanda som gör att de inte fungerar som de ska. Lagrum 18 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att reparation och underhåll av inventarier får dras av omedelbart. Det torde gälla utbyte av delar med relativt snabb förslitning. Ett krav för att få g...

arrow_forward
rs

Dator, datorutrustning

Kommentar Datorer och datautrustning räknas normalt som inventarier, men kan även utgöra förbrukningsinventarier. Datorer utgör normalt skattefria arbetsredskap för de anställda.

arrow_forward
rs

Omarrondering

Definition En fastighetsbildningsåtgärd för att sammanföra fastigheters spridda skiften till lämpligare storlek och form. Lagrum 16 kap. 20 a § IL Kommentar Omarronderingar innebär normalt inte någon större förändring av storleken på markinnehavet. Tänk på Lantmäteriförrättningsutgifter för ...

arrow_forward
rm

Rumsuthyrning

arrow_forward
Visar 3501 till 3510 av 5129 träffar.