Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Personalvårdsförmåner

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårds...

arrow_forward
rs

Personalvårdsförmåner

Definition Förmåner av enklare slag och mindre värde som inte är en ersättning för utfört arbete. Lagrum 11 kap. 11-12 §§ IL Kommentar Personalvårdsförmåner är enklare åtgärder av mindre värde för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. förmåner som utges på g...

arrow_forward
rm

Personaltidning

arrow_forward
rb

Plats för bolagsstämma

Var en bolagsstämma ska hållas måste enligt aktiebolagslagen skiljas i ort och plats. Orten anges i bolagsordningen och förändras normalt inte. Platsen för stämman ska anges i kallelsen och kan förändras från stämma till stämma. Orten för bolagsstämmanOrten där bolagsstämmor ska äga rum är indire...

arrow_forward
rb

Pilotskolan

Definition Pilotskolan är en praxis bland svenska börsbolag, som innebär att ledande befattningshavare, bland andra styrelseledamöter och verkställande direktör, bör äga aktier i det bolag de arbetar för. En tumregel inom pilotskolan är att en verkställande direktör bör äga minst en årslön i akti...

arrow_forward
rb

Portföljbolag

Definition Portföljbolag är en vanlig benämning av ett bolag som ägs helt eller delvis av ett holdingbolag eller annan typ av ägarbolag. Uttrycket kan innebära att det finns ett begränsat tidsperspektiv för ägandet av portföljbolaget.

arrow_forward
rs

Positiv räntefördelning

arrow_forward
rb

Pluralitetsregler

arrow_forward
rb

Poströstning

Definition Poströstning är ett särskilt förfarande enligt aktiebolagslagen som innebär att aktieägare ges möjlighet att utöva sin rösträtt på bolagsstämman per post. Poströstning har tillkommit genom EU-regler och skiljer sig från reglerna om Ombud på bolagsstämma och Fullmaktsinsamling. I postr...

arrow_forward
rr

Praktikanter

Löpande bokföring Utbetalning av lön till praktikanter bokförs som vanliga lönekostnader, löner och ersättningar. Erhållet offentligt bidrag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. (BAS 2020). I det fall hela lönen bekostas av staten och företaget inte utbetalar någon lön alls, sker ing...

arrow_forward
Visar 3501 till 3510 av 5043 träffar.