Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fastighetstillbehör

Definition Är tillgångar som stadigvarande placerats på en fastighet, t.ex. byggnad, ledningar eller stängsel. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen skatterättslig definition av fastighetstillbehör. Avskrivningstiderna kan variera beroende på hur ett fastighetstillbehör klassificeras ska...

arrow_forward
rs

Förtäckt utdelning

Definition En värdeöverföring som inte redovisas öppet på bolagsstämman. Kommentar Om ett företag säljer en tillgång till en ägare och priset vid transaktionen understiger marknadsvärde sker en förtäckt utdelning. Även i situationer där ägaren säljer tillgångar till företaget till ett pris över m...

arrow_forward
rs

Lån i utländsk valuta

Definition Fordran eller skuld i annan valuta än svenska kronor. Lagrum 14 kap. 8 § IL Kommentar En fordran eller skuld i utländsk valuta ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. En vinst eller förlust är skattepliktig respektive avdragsgill. Tänk på Om en skuld är valutasäkra...

arrow_forward
rs

Beloppsspärr

Definition En definitiv begränsning av hur mycket av tidigare års underskott som blir kvar efter en ägarförändring. Lagrum 37 kap. 21 § och 40 kap. 15-17 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring måste man ta ställning till om företaget är ett underskottsföretag och om någon del av före...

arrow_forward
rs

Oberoende representant

Definition En som bedriver verksamhet utan att använda fullmakt, till exempel en mäklare eller kommissionär. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om någon förmedlar kontakter mellan köpare och säljare utan att själv, genom fullmakt, binda köparen, är denne en oberoende representant. Det finns då int...

arrow_forward
rs

OMX-termin

arrow_forward
rs

Inkomst av hobby

Definition En verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Lagrum 12 kap. 37 § IL Kommentar Inkomst av hobby beskattas som inkomst av tjänst. En verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt, men saknar vinstsyfte, räknas som hobby. Avsaknaden av vinstsyfte är det som skiljer hobbyverksamhet fr...

arrow_forward
rm

Osäker kundfordran

arrow_forward
rs

Ny-, till- eller ombyggnad

arrow_forward
rs

Korrigeringsregeln

Definition Möjlighet för Skatteverket att öka beskattningen för ett svenskt företag med hänvisning till att prissättningen mellan närstående parter inte är marknadsmässig. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvi...

arrow_forward
Visar 3491 till 3500 av 5129 träffar.